Förläggning i skollokaler, ansökan

Här kan du ansöka om förläggning i skollokaler, lov och helger.

Ansökan gäller enbart förläggning/övernattning - inte hyra under dagtid.

Föreningen som använder skollokaler för tillfällig förläggning ska utse förläggningsansvariga (en/skola) som ska finnas på plats då personer vistas i lokalerna. Den förläggningsansvarige, som ska vara myndig, ansvarar för att ledare och övriga deltagare informeras om ordningsregler och brandsäkerhet enligt särskild checklista och att reglerna följs.