Samlingssalar och klassrum i kommunens skolor

Här finns information om att det finns lokaler att hyra i kommunens skolor, till exempel skolmatsalar, samlingssalar, datasalar och klassrum.

Föreningar och organisationer är välkomna att hyra lokaler. En del lokaler kan användas för förläggning under helger och lov. Kommunens lokaler kan inte hyras av privatpersoner.

Samlingslokaler, skolmatsalar och klassrum

När du hyr en samlingslokal eller skolmatsal bestäms priset utifrån lokalens storlek. Lokaler i förskolor, skolmatsalar i skolor, och mindre samlingssalar kostar mellan 325 och 720 kr per tillfälle.

Mindre aulor vid 7-9-skolor och gymnasieskolor kostar 1150 kr per tillfälle.

Vid Per Brahegymnasiet, Erik Dahlbergsgymnasiet, Huskvarna teater och Lillstickan är avgiften 3500 kr per tillfälle. Vid avgiftsbelagda arrangemang i dessa lokaler tillämpas ett specialavtal. Det innebär ett tillägg på 20 procent av arrangemangets bruttointäkter.

Mindre lokaler som t.ex. klassrum, slöjdsal, hemkunskapssal kan hyras per timme.

Observera att gymnastiksalar i skolor hyrs via bokningssystem för sport- och fritidsanläggningar:

Hyra sport- och fritidsanläggning, inklusive gymnastiksalar i skolor

Lokaler inklusive matsal inom olika hyresgrupper

Hyresgrupp 1: 0-75 m². 325 kr/dag
Bottnarydsskolan
Egnahemsskolan
Kålgårdsskolan
Lekerydsskolan
Nordskogens skola
Skärstad skola
Taheskolan
Örserumsskolan
Lokaler i förskolan

Hyresgrupp 2: 76-125 m². 430 kr/dag
Grästorpsskolan
Månsarpsskolan
Oxhagsskolan
Råslättsskolan
Slättenskolan
Talavidskolan
Ölmstadskolan
Stadsparksstugan, Huskvarna

Hyresgrupp 3: 126-175 m². 575 kr/dag
Attarpsskolan
Barnarpsskolan
Brodalsskolan
Dalviksskolan
Flahultsskolan, matsal
Hisingstorpsskolan
Kumlabyskolan
Landsjöskolan
Norrängsskolan
Nyarpsskolan
Ribbaskolan
Tenhultsskolan
Torpaskolan
Tabergsskolan
Bäckadalsgymnasiet, Idasalen
Erik Dahlbergsgymnasiet, samlingssal C 107

Hyresgrupp 4: 176-350 m². 720 kr/dag
Alfred Dalinskolan
Ekhagsskolan
Fagerslättskolan
Gräshagsskolan
Hovslättsskolan
Junedalsskolan, matsal
Ljungarumsskolan
Råslättsskolan
Rosenlundsskolan
Stadsgårdsskolan
Stensholmsskolan
Södergårdsskolan
Österängsskolan
Öxnehagaskolan
Bäckadalssalen
Per Brahegymnasiet, cafédelen
Erik Dahlbergsgymnasiet, samlingssal B 109

Hyresgrupp 5 och 6: 351-600 m² och mindre aulor. 1 150 kr/dag
Attarpsskolan, aula 300 platser
Bäckadalsgymnasiet, matsal 360 platser
Erik Dahlbergsgymnasiet, matsal 320 platser
Flahultsskolan, aula 150 platser
Junedalsskolan, aula flexibelt antal platser
Ljungarumsskolan, aula 411 platser
Per Brahegymnasiet, matsal 422 platser
Per Brahegymnasiet, Braheteatern 100 platser
TTC Axamo, matsal 180 platser

Hyresgrupp 7: större aulor. 3500 kr/dag
Erik Dahlbergsgymnasiet 432 platser
Per Brahegymnasiet 600 platser
Huskvarna teater 265 platser
Lillstickan, teater 166 platser

Övriga lokaler: uthyrning per timme
Lokaler utan extra utrustning, t.ex. klassrum: 115 kr/timme
Lokaler med utrustning, t.ex. hemkunskapssal, slöjdsal: 250 kr/timme
Specialsalar, t.ex. datasal, kemisal: 500 kr/tim.
Sandagymnasiets lokaler för spinning, gym, 3D-sal: 500 kr/timme

Hyrs en lokal mer än tre timmar under samma dag debiteras max tre timmar.

Övriga kostnader
Vaktmästares medverkan vid helguthyrning: 540 kr/timme + moms
Städning vardagar: 275 kr/timme + moms

Lokaler för förläggning

Under helger och lov kan skollokaler användas till förläggning av ungdomar i samband med olika arrangemang. Vid förläggning debiteras 30 kr per person och natt, dock lägst totalt 1500 kr. Det är också möjligt att hyra skolmatsal.

De skolor som godkänts av räddningstjänsten för förläggning är:

 • Alfred Dalinskolan
 • Attarpsskolan 6-9
 • Flahultsskolan
 • Junedalsskolan
 • Kumlabyskolan
 • Lekerydsskolan
 • Ljungarumsskolan
 • Ribbaskolan
 • Rosenlundsskolan
 • Talavidskolan
 • Bäckadalsgymnasiet
 • Erik Dahlbergsgymnasiet
 • Sandagymnasiet

Ansökan om tillfällig förläggning görs via e-tjänst:

Ansökan om förläggning, skollokaler

Kontakter

Skolornas vaktmästare är kontaktpersoner vid uthyrning. Se kontaktuppgifter under respektive skola.

Grundskolor, Jönköpings kommun

Gymnasieskolor, Jönköpings kommun

Kulturskolan (Huskvarna Teater och Lillstickan)

Senast granskad/publicerad: