Medborgardialog Rosenlundsbadet 2025

Rosenlundsbadet, entrén.

Här finns information om den medborgardialog som Jönköpings kommun har genomfört om ett framtida badhus, Rosenlundsbadet 2025.

Resultatet presenterades för kultur- och fritidsnämnden december 2017.

Ett nytt bad kan inte innehålla allt - multianvändning och flexibilitet är något som återkommer i resultatet av medborgardialogen Rosenlundsbadet 2025.

Sammanfattningsvis framgår det att simbassäng, som fungerar både för träning och tävling, är det allra viktigaste i ett nytt badhus. Viktigt är också fler undervisningsbassänger för att kunna säkerhetsställa vattenvana och simundervisning i tidig ålder. Men också för att på ett flexibelt sätt kunna möta de vitt skilda behov som finns bland kommunens innevånare.

Många tyckte till

Vad är viktigt vid ett besök och vad är bra respektive mindre bra med anläggningen idag? Under perioden 26 juni- 20 augusti 2017 fick allmänheten möjlighet att tycka till om ett framtida Rosenlundsbad, via webbenkät och samtal i fokusgrupper. Totalt registrerades 1202 svar och 9 utvalda grupper intervjuades.

Medborgardialogen är ett steg i processen mot ett nyinvigt bad 2025. Resultatet kommer att användas i det fortsatta arbetet med planeringen för ett nytt badhus och utgöra en del av beslutsunderlaget för politiken.

  – Dialogen med fokusgrupper är viktigt och bör fortsätta även i nästa steg, när ett lokalprogram för ett framtida badhus tas fram, säger Martin Gårlin, avdelningschef Idrott och förening, kultur- och fritidsförvaltningen.

Se hela sammanställningen av medborgardialogen nedan.

Senast granskad/publicerad: