Kommunen bjuder in:
Pitcha din kulturidé

fyra personer som diskuterar.

Jönköpings kommun bjuder in kulturföreningar och enskilda kulturaktörer att pitcha sina kulturidéer.

Onsdagen den 26 oktober erbjuds 15 minuter pitch-tid för alla som vill få stöd för att förverkliga sin idé tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun.

Föreningar och kulturaktörer som har tankar och idéer kring projekt inom konst- och kulturområdet men som saknar finansiering. Nu har ni chansen att pitcha era idéer för att och få stöttning och finansiering.

Under kvällen finns dessutom möjlighet att mingla, knyta kontakter och utbyta erfarenheter och idéer med andra som i sin tur kan generera nya och spännande idéer och samarbeten.

Detta är en ny metod för dialog och samverkan för att stödja kulturprojekt med samtidigt som det skapas ett bra kulturutbud i Jönköpings kommun – välkommen med din idé!

Alla tider är bokade.

Här anmäler du dig till den 26 oktober Länk till annan webbplats.

Tips på hur du kan förbereda dig

1. Kort introduktion – 3 min

  • Kort introduktion av dig själv och-/ eller din förening.
  • Presentera titeln på din idé/projekt
  • Konstform
  • Tid- och plats (när i tid)
  • Målgrupp – Vem/vilka riktar sig idén till
  • Eventuell inspiration till idén

2. Idén/ projektet – 7 min

  • Berätta kort om bakgrunden till idén och därefter om själva idén/projektet
  • Finns det något unikt kring projektet/idén?
  • Eventuell samarbetsparter i projektet
  • Budget (i stora drag)

3. Frågestund – 5 min

Här får du frågor att svara på om din idé från kulturenheten.

Jönköpings kommun i samverkan

Vi ser positivt på samverkan med andra aktörer, organisationer och föreningar, att barnkonventionen tas i beaktning utifrån alla barns rätt till kultur, att arrangemanget är tillgänglighetsanpassat och att projektet har ett jämlikhets- och hållbarhetstänk.

Urval och besked

Besked lämnas senast fyra veckor efter tillfället för pitchen.

Efter Pitcha din kulturidé kommer en urvalsgrupp vid enheten Kultur att gå igenom idéerna. I något fall akan de höra av sig för för kompletterande frågor. Efter det gör de ett urval av idéer som beviljas stöd.

Redovisning efter genomfört projekt sker i dialog med kultur- och fritidsförvaltningen.

För ytterligare frågor, kontakta: Per Andrén

E-post: kulturproduktion@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: