Gestaltningsuppdrag

Mosaik i olika blå färger.

Här hittar du information om hur kommunens nya eller ombyggda lokaler förses med konstnärlig gestaltning.

Jönköpings kommun tillämpar den så kallade 1 %-regeln för konstnärlig gestaltning. Det innebär att 1 % av nybyggnadskostnaderna, samt 0,5 % av om- och tillbyggnadskostnaderna avsätts till konstnärlig gestaltning i kommunens byggnader. Kultur- och fritidsförvaltningen handlägger gestaltningsuppdrag.

Arbetsgång

Inför varje nytt gestaltningsuppdrag följs en bestämd arbetsgång som också tidsbestäms i samband med uppdraget:

  • Utlysning av intresseanmälan via annons i tidning och digitala medier
  • Genomgång och urval av inkomna intresseanmälningar
  • Skissuppdrag till utvalda konstnärer
  • Presentation av skisser för kultur- och fritidsnämnden
  • Kultur- och fritidsnämnden utser slutlig konstnär för aktuellt uppdrag

Senast granskad/publicerad: