Färdigställda konstnärliga gestaltningsuppdrag

Här presenteras gestaltningsuppdrag som är utförda i Jönköpings kommun från och med 2015. Kommunen tillämpar den så kallade 1 %-regeln för konstnärlig gestaltning.

1 %-regeln för konstnärlig gestaltning innebär att 1 % av nybyggnadskostnader, samt 0,5 % av om- och tillbyggnadskostnader avsätts till konstnärlig gestaltning i kommunens byggnader. Kultur- och fritidsförvaltningen handlägger gestaltningsuppdrag.

I menyn presenteras de konstnärliga gestaltningar som har färdigställts under 2015 och framåt. För mer information om verken - eller tidigare utförda gestaltningar i Jönköpings kommun - kontakta Filip Zezovski Lind, kultur- och fritidsförvaltningen.