Pitchade kulturidéer som blir verklighet 2023

fyra personer som diskuterar.

Kulturföreningar och enskilda kulturaktörer i Jönköpings kommuns kulturidéer som blir verklighet 2023.

Ice Theatre Production | Jönköpings skridskoklubb

Jönköpings skridskoklubb vill utforska och utveckla klubben till ett kompani inom is-show. Att blanda konståkning, koreografi och samverkan med exempelvis HV’s juniorer, kulturskola till en årlig show som engagerar många.

Godiskantaten | Minopera

Eller hur man producerar en barnopera för och med barn , med ekologiska förtecken.
Minopera vill utveckla en ny metod för musikteater för barn och unga med workshops och föreställningar där inkludering, miljömedvetenhet, hållbarhet, hälsa och återvinning går hand i hand.
Scenkonst i takt med tiden. Projektets utfall kommer förhoppningsvis ge oss förändrad syn på vårt sätt att producera musikteater för barn framöver. Hållbarhet - det nya normala.

Ett levande kulturliv på Österängen för alla | Birkagårdens Folkets hus

Birkagårdens folkets hus vill utveckla sig som filmscen och riktig biograf med både slutna och öppna visningar.
Österängen ska bli ett nav för kulturen och locka både människor på Österängen men även människor utanför bostadsområdet. Kulturutbudet ska vara brett och varierat och ha något för alla målgrupper.

Hive | Dembacke Visuell konst och ljusdesign

Hive är en ljusinstallation och workshop för barn och vuxna där förutsättningar för pollinerande insekters överlevnad och återvunnet material utforskas genom kreativa och skapande processer.

Barnfilm | Folkets Bio

Folkets bio vill utveckla sitt publikarbete för de minsta biobesökarna, att biografen och tillhörande ytor känns relevanta och tillgängliga. De vill även visa mer film för barn. De vill i förlängningen också utveckla sitt arbete och filmutbudet för ungdomar.

Subterranea | Scenkonst Jönköping

Subterranea är ett flerårigt projekt som utforska det underjordiska rummet för tvärkonstnärliga möten och projekt.
Här skapas strukturer för lokala konstnärer för att utveckla idéer för att fylla platser under jorden med konstnärliga projekt med fokus på tvärkonstnärlighet och natur för att möjliggöra upplevelser med flera sinnen och anknytningen till naturen samtidigt.
Denna upplaga ska satsa mer mot barn och ungdomar som besökare.

Agent Bauer | Sober Event Ideell förening

Vill få fler barn och ungdomar att upptäcka och uppleva redan befintliga kulturella inslag med en blandning av nya spännande prylar runt om kring sig med hjälp av ett spännande uppdrag.
Upplevelsen ska vara kopplad till och ha utgångspunkt i den stadshistoriska utställningen. Delar av uppdraget kan vara att upptäcka ett konstverk, en utstickande gatunamnskylt eller en häftig byggnad.

Jönköpings kommun i samverkan

Vi ser positivt på samverkan med andra aktörer, organisationer och föreningar, att barnkonventionen tas i beaktning utifrån alla barns rätt till kultur, att arrangemanget är tillgänglighetsanpassat och att projektet har ett jämlikhets- och hållbarhetstänk.

Urval och besked

Besked lämnas senast fyra veckor efter tillfället för pitchen.

Efter Pitcha din kulturidé kommer en urvalsgrupp vid enheten Kultur att gå igenom idéerna. I något fall akan de höra av sig för för kompletterande frågor. Efter det gör de ett urval av idéer som beviljas stöd.

Redovisning efter genomfört projekt sker i dialog med kultur- och fritidsförvaltningen.

För ytterligare frågor, kontakta: Per Andrén

E-post: kulturproduktion@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: