Vill du bli frivillig på en träffpunkt eller i en väntjänst?

Vill du ge lite av din tid och bli frivillig? Inom äldreomsorgen har vi många engagerade seniorer som ökar sin livskvalitet genom att ställa upp för andra.

I Jönköpings kommun finns flera träffpunkter för seniorer där du kan bli en värdefull resurs. Du kan få en bonusvän genom att göra en ideell insats i någon av våra väntjänstgrupper.

En frivillig insats kan innebära att:

  • glädja en äldre person genom besök.
  • vara en medarbetare på våra träffpunkter/väntjänster.
  • vara sällskap vid olika former av aktiviteter som äldreomsorgen anordnar.

Allt frivilligt engagemang är ett komplement till den ordinarie verksamheten inom kommunens äldreomsorg.

Kontakt vid intresse

Verkar det intressant och du vill veta mer välkommen att ta kontakt med kommunens äldrekonsulenter:

Maria Ottosson
Tfn: 036-10 73 86
Mejl: maria.ottosson2@jonkoping.se

Jenny Janeke
Tfn: 036-10 25 89
Mejl: jenny.janeke@jonkoping.se

Ing-Marie Jonsson
Tfn: 036-10 64 63
Mejl: ing-marie.jonsson@jonkoping.se

Maria Dellenbo
Tfn: 036-10 29 38
Mejl: maria.dellenbo@jonkoping.se

Kristina Jonsson
Tfn: 036-10 57 68
Mejl: tinna.jonsson@jonkoping.se