search
Sök
menu
Meny
Sök

Bostads- och hushållsstatistik

Illustration av två hus, ett flerfamiljshus och en villa. Ett träd bredvid husen.

I Jönköpings kommun finns 65 133 hushåll och de bor i kommu­nens 69 853 bostäder. En majoritet av bostäderna finns i flerbostadshus.

Under 2020 färdigställdes 726 bostäder i kommunen. Av dessa var 102 småhus och 624 lägenheter i flerbostadshus.

44 procent av bostäderna i kommunen är hyresrätter. Andelen äganderätter är 35,4 procent och andelen bostadsrätter är 20,6 procent.

Färdigställda lägenheter i nybyggda hus efter hustyp

Hustyp

2016

2017

2018

2019

2020

Flerbostadshus

469

929

415

595

624

Småhus

219

122

72

106

102

Totalt

688

1 051

487

701

726


Lägenheter efter hustyp

Hustyp

2017

2018

2019

2020

2021

Flerbostadshus

39 831

40 187

41 098

42 336

43 216

Småhus

25 158

25 325

25 520

25 713

25 786

Övriga hus

1 289

1 291

1 305

998

851

Totalt

66 278

66 803

67 923

69 047

69 853


Lägenheter efter upplåtelseform 2021

Upplåtelseform

Antal

Procent

Hyresrätt

30 859

44,2

Bostadsrätt

14 517

20,8

Äganderätt

24 477

35,0

Totalt

69 853

100

 Kommentar:  Bostadsbeståndet baseras fr.o.m 2013 på det nationella lägenhetsregistret och uppgifter från fastighetstaxeringen (FTR).
Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter.
Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).
Övriga hus avser byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, t.ex. byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion.


Hushållsstatistik

Boende per hushåll är 2,20 personer i genomsnitt i kommunen och är detsamma som för riket 2020. Antalet hushåll har ökat med cirka 1 134 från 2019 till 2020. Hushåll utan barn dominerar i kommunen med 68,9 procent.

Hushåll efter storlek


2016

2017

2018

2019

2020

Samtliga hushåll

60 980

61 874

63 037

63 999

65 133

Därav i % efter
antal boende


1 boende

38,9

38,9

39,6

39,8

40,4

2 boende

30,7

30,6

30,1

30,1

30,0

3 boende

11,2

11,2

11,2

11,0

10,9

4 boende

12,2

12,2

11,9

12,0

11,8

5 och fler boende

7,1

7,1

7,1

7,0

6,9

Samtliga boende

135 148

137 481

139 222

141 081

142 427

Boende per hushåll

2,22

2,22

2,21

2,20

2,20


Antal hushåll efter hushållstyp och efter antal barn 2020

Hushållstyp

Antal hushåll
  Totalt


0 barn

1 barn

2 barn

3+ barn


Ensamstående

26 344

2 084

1 150

439

30 017

Sammanboende

16 166

5 005

6 755

3 170

31 096

Övriga hushåll *)

2 396

596

551

477

4 020

Totalt

44 906

7 685

8 456

4 086

65 133


Andel hushåll efter hushållstyp och efter antal barn 2020

Hushållstyp

Andel hushåll
Totalt


0 barn

1 barn

2 barn

3+ barn


Ensamstående

87,8

6,9

3,8

1,5

100

Sammanboende

52,0

16,1

21,7

10,2

100

Övriga hushåll *)

59,6

14,8

13,7

11,9

100

Totalt

68,9

11,8

13,0

6,3

100

 *) Hushåll där minst en person saknar relationer till någon i hushållet och inte kan klassas som ensamstående eller sammanboende

KONTAKT

Andreas Zeidlitz
Tfn 036-10 57 30