search
Sök
menu
Meny

Bidrag till integration och delaktighet

Det kommuncentrala anslaget för integration och delaktighet är 1 400 000 kr per år. Bidrag beviljas föreningar, organisationer och kommunala verksamheter.

För att främja nyanländas delaktighet i samhället ska samverkan mellan Jönköpings kommun och det civila samhället utvecklas. Integrationsinsatser såväl kommunövergripande som inom andra bostadsområden uppmuntras.

Samverkan mellan olika aktörer är mycket viktig. Via områdesgrupper på Råslätt, Öxnehaga, Österängen och i Huskvarna söder sker en god samverkan mellan kommunala förvaltningar, bostadsföretag, ideella föreningar och i vissa fall andra myndigheter (områdespolisen). Projektansökningar från lokalt verksamma föreningar prioriteras.

Projektanslag för integration och delaktighet är alltid tidsbegränsade. Enskilda personer beviljas inte bidrag från anslaget och en kontakt med kommunens integrationsstrateg innan ansökan skickas in är en förutsättning för att ansökan ska behandlas. (Riktlinjer för anslaget till integration och delaktighet finns längre ner på sidan).