Samverkan inom miljö och klimat

Vy över träd och sjö.

Här finns information om hur vi i vårt miljömålsarbete samverkar med en rad olika internationella, nationella, regionala och lokala organisationer och aktörer.

Sveriges Ekokommuner

Föreningen Sveriges Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Den verkar i form av en ideell förening för hantering av gemensamma strategiska frågor av betydelse för en långsiktig hållbar utveckling.

Sveriges Ekokommuner Länk till annan webbplats.

Klimatkommunerna

Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting och regioner som arbetar aktivt med lokalt klimatarbete. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Föreningen ska stödja kommuner som vill arbeta med klimatfrågan och vara pådrivande i det nationella klimatarbetet.

Klimatkommunerna ska sprida information och erfarenheter om lokalt klimatarbete och höja kunskapen om klimatproblematiken. Klimatkommunerna ska även arbeta för internationella samarbeten samt ha kontakter med liknande nätverk i andra länder.

Klimatkommunerna Länk till annan webbplats.

Biosfärsområde

Ett biosfärområde är ett område som ingår i Unescoprogrammet Man and Biosphere Programme (MAB). Man and Biosphere Programme inrättades 1970 för att förbättra relationen mellan människa och miljö. Totalt finns det 610 biosfärområden i 117 länder (2012).

Östra vätterbranterna, ett biosfärområde

Klimatrådet

Jönköpings kommun deltar i det regionala klimatarbetet som leds av länsstyrelsen. Kommunen finns representerad i Klimatrådet och dess olika grupper. Jönköpings kommuns representant i klimatrådet är kommunalråd Ann-Marie Nilsson.

Klimatrådet Länk till annan webbplats.

Ålborg-åtaganden

I oktober 2007 skrev Jönköpings kommun under Ålborg-åtagandena. Dessa kan ses som ett svar på de utmaningar vi står inför och det ansvar vi måste ta för en hållbar utveckling. Jönköpings kommun gjorde en lägesrapport efter att åtagandena undertecknats, se länk nedan.

European Sustainable Cities Länk till annan webbplats.

Borgmästaravtalet

Borgmästaravtalet engagerar lokala och regionala aktörer som på frivillig väg åtar sig att öka energieffektiviteten och användningen av förnybara energikällor. Målet är att som lägst uppfylla EU:s mål att senast år 2020 minska CO²-utsläppen med 20 %.

Borgmästaravtalet för klimat och energi Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: