Finansiering och EU-program

Här finns information om finansiering och EU-program.

EU-flaggan.

EU har sju år långa programperioder där pengarna investeras i olika förutbestämda områden som medlemsländerna beslutat. När programperioden är över väljs det ut nya områden med andra utmaningar.

Under 2021 påbörjades den nya programperioden som löper fram till år 2027. Under perioden har EU fem övergripande politiska mål som prioriteras och under dessa föreligger 23 stycken specifika mål. De fem målen behandlar bland annat miljö, mobilitet och inkluderande.

MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF är en statlig myndighet som fördelar stadsbidrag för att främja verksamheter inom ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF Länk till annan webbplats.

Erasmus+ Ungdom

Internationella utbyten och samarbeten med organisationer i andra länder.

Erasmus+ Ungdom, MUCF Länk till annan webbplats.

Europeiska solidaritetskåren

Bidrag till verksamheter som tar emot eller är sändande organisation för volontärer.

Europeiska solidaritetskåren, MUCF Länk till annan webbplats.

CERV (Citizens, Equality, Rights and Values)

EU program för att skydda och främja mänskliga rättigheter och värden.

CERV, MUCF Länk till annan webbplats.

ICLD, kommunalt partnerskap

Internationella samarbeten mellan svenska kommuner och regioner och andra samarbetsländer.

Kommunala partnerskap, Internationellt centrum för lokal demokrati Länk till annan webbplats.

EU:s fonder och program

EU:s struktur- och investeringsfonder samt deras program.

EU:s fonder och program Länk till annan webbplats.

Atlas, Athena, Erasmus +, Nordplus

Universitets- och högskolerådet (UHR) erbjuder olika program för att stödja organisationers internationella aktiviteter.

Utbyten, Universitets- och högskolerådet Länk till annan webbplats.

Kreativa Europa

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna.

Kreativa Europa, Kulturrådet Länk till annan webbplats.

Jordbruksverket

Landsbygdsprogrammet som innehåller mål som styr utvecklingen.

Landsbygdsprogrammet, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Vinnova

Sveriges innovationsmyndighet.

Vinnova Länk till annan webbplats.

Tillväxtverket

Senast granskad/publicerad: