search
Sök
menu
Meny
Sök

Finansiering och EU-program

Den nya programperioden för 2014-2020 innebär nya EU-program och fonder. Regioner och kommuner kan söka pengar för att finansiera olika projekt.

EU-flaggan.

Målsättningarna för programmen och fonderna för programperioden 2014-2020 utgår från EU:s övergripande tillväxtstrategi Europa 2020, som spänner över samtliga politikområden.

Denna sida fylls på vartefter programmen offentliggörs.