Internationella projekt

Här finns information om Jönköpings kommuns internationella projekt och att vi alltid strävar alltid efter att hitta nya vägar till samarbete.

Volontärprojekt inom Europeiska solidaritetskåren

Kultur- och fritidsförvaltningen välkomnar varje år volontärer från olika EU-länder att under ett års tid arbeta på fritidsgårdar inom kommunen. Jönköping har hittills haft två omgångar med volontärer, första gången år 2020. Volontärerna ingår i det dagliga arbetet på fritidsgårdarna. Syftet med projektet är att öka förståelsen och betydelsen av demokrati och kultur bland ungdomar.

Volontärprojektet finansieras av Europeiska solidaritetskåren (ESC) som är ett program inom EU. Möjligheten att bli volontär inom ESC finns för dig som är mellan 18-30 år och som önskar ingå i ett projekt som pågår mellan 2-12 månader.

För att beviljas att ta emot volontärer krävs en så kallad ”Quality Label”. Det är en typ av kvalitetsmärkning som intygar att Jönköping kommun blivit godkänd som mottagande organisation för volontärer inom ESC. Vår vision är att Jönköping även ska vara en sändande organisation.

Kommunalt partnerskap med Sydafrika

Jönköping kommun har ingått ett kommunalt partnerskap tillsammans med Stellenboch i Sydafrika. Det är ett pilotprojekt inom ICLD där syftet är att skapa och främja internationella relationer. Förväntningarna är att det internationella samarbetet ska öppna upp för kunskapsutbyte mellan länderna för att tillsammans hitta vägar i en gemensam frågeställning.

Sedan år 2009 bedriver ICLD ”kommunala partnerskapsprogrammet” som är finansierat av Sida. Samarbetet utgår från en svensk kommun eller region och motsvarande part i ett av de 20 stycken samarbetsländerna.

Utveckling av förskolans miljö och material i ett interkulturellt samarbete, Råslätts förskoleområde

Syftet med projektet är att utveckla kompetensen hos deltagarna, så att de i sin tur kan utveckla förskolans utbildning inom två områden:

  • pedagogisk lärmiljö
  • förhållningssätt i ett interkulturellt sammanhang

Inom Råslätts förskoleområde har förskolor arbetat på olika sätt med miljö, material och förhållningssätt. Målet med projektet är att utveckla en mer likvärdig förskola för de barn som finns i samma förskoleområde. Samtidigt som man utvecklar och fördjupar kompetensen hos pedagogerna. Projektet kommer att löpa under två år där 16 medarbetare får möjligheten till ett internationellt utbyte och kompetensutveckling genom kurs eller jobbskuggning. Dessa medarbetare kan vara anställda som barnskötare, förskollärare, ateljérista, specialpedagog eller en del av förskolans ledning.

Finansiering

Projektet finansieras med Erasmus+ mobilitet skola.

I programmet kan skolor, från förskola till gymnasieskola, söka bidrag för utbyten och kompetensutveckling som del i att höja kvaliteten i undervisningen. Personal får internationell arbetslivserfarenhet och kompetensutveckling, som stärker deras yrkesfärdigheter och kvalifikationer. Personal kan delta i fortbildningskurser, konferenser, jobbskugga eller undervisa på en skola eller utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land som deltar i programmet. Både förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt nationella konsortium har möjlighet att söka.

Universitets- och högskolerådet (UHR) är programansvarigt kontor i Sverige.

Erasmus+mobilitet skola Länk till annan webbplats.

Kontaktperson
Lise-Lotte Englund, rektor Råslättsskolan

KONTAKT

Chantal Coté
Internationell strateg

E-post: chantal.cote@jonkoping.se

EU-flaggan.

Senast granskad/publicerad: