search
Sök
menu
Meny

Internationella projekt

Här finns information om internationella projekt som är på gång i Jönköpings kommun. Internationella projekt kan bland annat avse studiebesök samt utbildningskonferenser i utlandet m.m.

Project Z – ett volontärprojekt

Kultur- och fritidsförvaltningen har startat upp Project Z, inom EU-programmet European Solidarity Corps (ESC). Projektet har sökt finansiering för att ta emot fyra europeiska volontärer mellan åldrarna 18-30 år, som under ett års tid kommer att arbeta till utvalda fritidsgårdar runt om i Jönköpings Kommun. Kommunen fick först beviljas en så kallad Quality Label, som innebär att kommunen är godkänd att vara en mottagande organisation för volontärer inom European Solidarity Corps (ESC).

Project Z kommer att starta den 1 september 2020. Fokus ligger på att öka engagemang och aktivitet kring demokrati och kultur inom fritidsgårdarna. Volontärerna ska ingå i det dagliga arbetet på fritidsgårdarna och arbeta med ungdomarna. Målet med projektet är att öka förståelsen och betydelsen av demokrati och kultur bland ungdomar men också för att öka solidariteten bland europeiska ungdomar, vilket är grundtanken med dessa projekt inom ESC.

Finansiering

Projektet finansieras genom Europeiska Solidaritetskåren.

Den Europeiska Solidaritetskåren är ett nytt EU-initiativ som skapar möjligheter för unga att jobba som volontärer eller arbeta med projekt i hemlandet eller utomlands som gynnar samhället och människor i Europa. Inom ramen för Europeiska Solidaritetskåren ges unga mellan 18 och 30 år möjlighet att vara volontärer mellan två och tolv månader - utomlands eller i sitt hemland. Myndigheten för unga och civilsamhällesfrågor (MUCF) är programansvarigt kontor i Sverige.

Europeiska Solidaritetskårenlänk till annan webbplats

Kontaktperson
Chantal Coté, Internationell strateg

Koll på förmåga, Stöd till förändring

Projektet bygger på en helhetssyn på individens hälsa, sociala situation, arbetslivserfarenheter samt möjligheter på arbetsmarknaden. Individer med sammansatt problematik och långvarigt försörjningsstöd ska få möjlighet att ta del av en multiprofessionell resursinventering, arbetsträning, utredning, friskvård samt arbetsmarknadskunskap. Det är ett samverkansprojekt mellan Socialförvaltningen och Arbetsmarknadsavdelningen, även Region Jönköpings län, Försäkringskassan, Samordningsförbundet samt Kommunal Utveckling ingår.

Finansiering

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden.

Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s främsta verktyg för att stödja sysselsättningen i Europa. I fonden lägger EU och medlemsländerna in pengar, som sedan går till lokala, regionala och nationella projekt som skapar jobb, hjälper näringslivet och stärker kompetensen hos individer. Hur pengarna ur Socialfonden ska användas styrs av det nationella socialfondsprogrammet, som anger målen för insatserna i varje medlemsland. Socialfonden är en av EU:s så kallade strukturfonder, vars syfte är att stärka medlemsländernas ekonomi och sociala sammanhållning. Socialfonden ska också bidra till att minska skillnaderna i välstånd och levnadsstandard mellan länderna. Svenska ESF-rådet ansvarar finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

Länk till Socialfondenlänk till annan webbplats

Kontaktperson
Susan Sundqvist Pettersson, projektledare

Utveckling av förskolans miljö och material i ett interkulturellt samarbete, Råslätts förskoleområde

Syftet med projektet är att utveckla kompetensen hos deltagarna, så att de i sin tur kan utveckla förskolans utbildning inom två områden:

  • pedagogisk lärmiljö
  • förhållningssätt i ett interkulturellt sammanhang

Inom Råslätts förskoleområde har förskolor arbetat på olika sätt med miljö, material och förhållningssätt. Målet med projektet är att utveckla en mer likvärdig förskola för de barn som finns i samma förskoleområde, samtidigt som man utvecklar och fördjupar kompetensen hos pedagogerna. Projektet kommer att löpa under två år där 16 medarbetare får möjligheten till ett internationellt utbyte och kompetensutveckling genom kurs eller jobbskuggning. Dessa medarbetare kan vara anställda som barnskötare, förskollärare, ateljerista, specialpedagog eller en del av förskolans ledning.

Finansiering

Projektet finansieras med Erasmus+ mobilitet skola.

I programmet kan skolor, från förskola till gymnasieskola, söka bidrag för utbyten och kompetensutveckling som del i att höja kvaliteten i undervisningen. Personal får internationell arbetslivserfarenhet och kompetensutveckling, vilket stärker deras yrkesfärdigheter och kvalifikationer. Personal kan delta i fortbildningskurser, konferenser, jobbskugga eller undervisa på en skola eller utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land som deltar i programmet. Både förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt nationella konsortium har möjlighet att söka.

Universitets- och högskolerådet (UHR) är programansvarigt kontor i Sverige.

Länk till Erasmus+mobilitet skola länk till annan webbplats

Kontaktperson
Lise-Lotte Englund, rektor Råslättsskolan

Kontakt

Chantal Coté
Internationell strateg

Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00

EU-flaggan.