Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen driver, stödjer och främjar verksamheter som bidrar till goda uppväxtvillkor för barn och unga i kommunen, verkar för att erbjuda alla kommuninvånare möjligheter till en rik och aktiv fritid, en god allmänkulturell verksamhet, bibliotek och stöd till kulturföreningar.

Kommunala fritids-, bad- och idrottsanläggningar ryms inom ansvarsområdet liksom föreningsstöd, vissa ungdomspolitiska frågor, samordning av insatser för friluftsliv, vissa folkhälsofrågor, frivilligcentralen, folkbiblioteksverksamhet och allmänkulturell verksamhet som bland annat omfattar verksamhet inom dans, film, kulturarv, konstnärlig gestaltning och kultur för barn och ungdom.

Förvaltningschef Mazar Alijevski

Politisk ledning

Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret för kommunens kulturverksamhet och fritidsfrågor. Nämnden, som har 13 ledamöter och lika många ersättare, sammanträder vid tio tillfällen under året: januari,februari, mars, april, maj, juni, september, oktober, november och december. Nämndens ordförande är Henrik Andersson (S).

Öppettider

Kontor och diarium är öppet måndag–fredag klockan 8‑12. Övriga öppettider, se respektive anläggning.

Öppettider för biblioteken, Tändsticksmuseet och Fågelmuseet finns på respektive verksamhets egen webbplats, se länkar nedan.

Postadress

Jönköpings kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
Box 1029
551 11 Jönköping

Besöksadress

Jönköpings Stadsbibliotek
Dag Hammarskjölds Plats 1

Om du besöker oss, vänligen ring innan och avtala en tid, eller se till att använda interntelefonen som finns monterad vid hissen. Bibliotekets informationsdisk har inte möjlighet att förmedla besök.

Senast granskad/publicerad: