search
Sök
menu
Meny
Sök

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen omfattar verksamhet från förskola till vuxenutbildning, samt arbetsmarknadsfrågor. Uppdraget är bl.a. att ge förskolor och skolor förutsättningar att lyckas med de mål som anges i läroplanerna.

Resursfördelning, kvalitetsutveckling, pedagogiskt och administrativt stöd ska hanteras på ett sätt som är effektivt och stödjer skolornas personal i deras arbete med barn och elever.

Inom verksamheten finns också Kulturskolan och Upptech.

Förvaltningschef Göran Isberg

Politisk ledning

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för frågor inom förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem, grundskola, grundsärskola, kulturskola och Upptech.

Nämnden har 15 ledamöter. Ordförande är Anna Carlsson.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har ansvar för gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskolan och arbetsmarknadsfrågor. Nämnden har 11 ledamöter. Ordförande är Carina Sjögren.

Öppettider

Utbildningsförvaltningens öppettider är kl 8-17 (sept - maj) och kl 8-16 (juni - augusti).

Adress

Centrala utbildningsförvaltningen finns i Huskvarna.
Besöksadress Rumlaborgsgatan 1, Huskvarna

För skolors/förskolors och andra enheters adresser och öppettider - sök på verksamhetens namn, t.ex. Upptech eller vuxenutbildning. Alla verksamheter finns sökbara på webbplatsen.