Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen omfattar verksamhet från förskola till vuxenutbildning, samt kulturskolan och arbetsmarknadsfrågor.

Uppdraget är bland annat att ge förskolor och skolor förutsättningar att lyckas med de mål som anges i läroplanerna.

Resursfördelning, kvalitetsutveckling, pedagogiskt och administrativt stöd ska hanteras på ett sätt som är effektivt och stödjer skolornas personal i deras arbete med barn och elever.

Inom verksamheten finns också Kulturskolan och Upptech.

Förvaltningschef Göran Isberg

Politisk ledning

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för frågor inom förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem, grundskola, anpassad grundskola, kulturskola och Upptech.

Nämnden har 15 ledamöter. Ordförande är Anna Carlsson.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har ansvar för gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskolan och arbetsmarknadsfrågor. Nämnden har 11 ledamöter. Ordförande är Carina Sjögren.

Öppettider

Utbildningsförvaltningens öppettider är måndag-fredag kl 8-17 (sept - maj) och kl 8-16 (juni - augusti).

Diariets öppettider är måndag-fredag kl 8-16.

Adress

Centrala utbildningsförvaltningen finns i Huskvarna.
Besöksadress: Rumlaborgsgatan 1, Huskvarna

För skolors/förskolors och andra enheters adresser och öppettider - sök på verksamhetens namn, t.ex. Upptech eller vuxenutbildning. Alla verksamheter finns sökbara på webbplatsen.

Senast granskad/publicerad: