Högskolefastigheter i Jönköping AB

Högskolan HLK och JIBS.

Högskolefastigheter i Jönköping AB ägs till 85,7% av Jönköpings Rådhus AB och 14,3% av Stiftelsen Högskolan i Jönköping.

Högskolefastigheter i Jönköping AB (HÖFAB) har som uppdrag att tillhandahålla och effektivt förvalta ändamålsenliga och attraktiva lokaler och därigenom bidra till en fortsatt positiv utveckling av högskoleverksamheten i Jönköpings kommun. Bolagets fastighetsförvaltning bedrivs både i Jönköping och i Gränna (Campus Gränna).

HÖFAB ansvarar för en lokalyta om 98 000 m² och en markyta på 78 000 m² och har byggt kontinuerligt sedan 1994 för att hålla jämna steg med JU:s utveckling.

Renovering och ombyggnationer av JU:s lokaler pågår hela tiden då verksamhetsförändringar är verksamhetens vardag. HÖFAB arbetar i nära samarbete med JU för att hitta bra och rätt lösningar för både studenter och personal.

Sök förtroendevald politiker efter bolagsstyrelse, namn eller politiskt parti

Förutom Jönköpings kommuns representanter i styrelsen finns även två representanter från Jönköping University.

Senast granskad/publicerad: