search
Sök
menu
Meny

Högskolefastigheter i Jönköping AB

visionsbild över Jönköping. 

Högskolefastigheter i Jönköping AB ägs till 85,7% av Jönköpings Rådhus AB. Resterande del ägs av Stiftelsen Jönköping University.

På HÖFAB arbetar sju anställda. Vårt uppdrag är att bygga och förvalta lokaler åt Jönköping University och totalt ansvarar vi för en lokalyta på 98 000m² och en markyta på 78 000m². På HÖFAB har vi byggt kontinuerligt sedan 1994 för att hålla jämna steg med JU:s utveckling.

Renovering och ombyggnationer av JU:s lokaler pågår hela tiden då verksamhetsförändringar är verksamhetens vardag. Vi arbetar i nära samarbete medJU för att hitta bra och rätt lösningar för både studenter och personal. Vid årsskiftet2018-2019 köptes Grennaskolan från kommunen och under 2019 har Grenna International Campus AB och dess verksamhet fusionerats i Campus Gränna AB som ägs av HÖFAB. JU har idag ca 75 studenter som läser på Pathway Programme på Campus Gränna.

Sök förtroendevald politiker efter bolagsstyrelse, namn eller politiskt parti

Förutom Jönköpings kommuns representanter finns i styrelsen

  • Christian Lind, Jönköping University
  • Maria Öhman, Jönköping University