search
Sök
menu
Meny

Jönköping Energi AB

blå bakgrund med Jönköping energis logga på.

Jönköping Energi ägs av Jönköpings kommun och ingår i en koncern som omfattar fyra bolag.

Förutom Jönköping Energi AB som är moderbolaget, ingår dotterbolagen Jönköping Energi Nät AB och Huskvarnaåns Kraft AB. I koncernen ingår även bolaget NETSAM AB som ägs tillsammans med Habo Energi AB.

Jönköping Energi förser 55 000 kunder med ljus, kraft, värme, kyla och stadsnät. De producerar dessutom lokal energi från sol, vind, vatten och kraftvärme.

En god kraft för ett gott samhälle är bolagets vision och man vill bidra till att driva regionens utveckling framåt, vilket man gör genom att erbjuda hållbara och innovativa tjänster, nu och i framtiden.

Jönköping Energi AB har påbörjat en spännande resa och genom bland annat IoT, sensorer för styrning, elbilsladdning och solcellslösningar kommer man kunna leverera hållbara lösningar för sina kunder. JEAB är en god kraft för Jönköping.

Observera att styrelsemedlemmar endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.

Jönköping Energi AB
NamnPartiUppdragOrt
Widell, Hans S 1:e vice ordförande JÖNKÖPING
Pantzar, Marie S Ledamot HUSKVARNA
Andersson, Roger S Ledamot LEKERYD
Waérn, Gunilla C Ledamot TABERG
Larsson Weidman, Mats MP Ordförande GRÄNNA
Bladh, Yvonne V Ledamot HUSKVARNA
Hilliges, Werner KD Ledamot BANKERYD
Bokinge, Johan KD Ledamot JÖNKÖPING
Axén, Per-Allan M 2:e vice ordförande JÖNKÖPING
Jarl, Anders M Ledamot TENHULT
Lundqvist, Elisabeth SD Ledamot JÖNKÖPING
Isoz, Peter M Lekmannarevisor HUSKVARNA
Westberg, Björn L Lekmannarevisor JÖNKÖPING