search
Sök
menu
Meny

Bostads- och hushållsstatistik

I Jönköpings kommun finns 63 037 hushåll och de bor i kommu­nens 66 803 bostäder. En majoritet av bostäderna finns i flerbostadshus.

Under 2018 färdigställdes 487 bostäder i kommunen. Av dessa var 72 småhus och 415 lägenheter i flerbostadshus.

43,9 procent av bostäderna i kommunen är hyresrätter. Andelen äganderätter är 36,1 procent och andelen bostadsrätter är 20,0 procent.

Färdigställda lägenheter i nybyggda hus efter hustyp

Hustyp

2014

2015

2016

2017

2018

Flerbostadshus

164

182

469

929

415

Småhus

52

63

219

122

72

Totalt

216

245

688

1 051

487


Lägenheter efter hustyp

Hustyp

2014

2015

2016

2017

2018

Flerbostadshus

37 650

38 239

38 958

39 831

40 187

Småhus

24 306

24 422

24 887

25 158

25 325

Övriga hus

1 221

1 257

1 282

1 289

1 291

Totalt

63 177

63 918

65 127

66 278

66 803


Lägenheter efter upplåtelseform 2018

Upplåtelseform

Antal

Procent

Hyresrätt

29 322

43,9

Bostadsrätt

13 369

20,0

Äganderätt

24 112

36,1

Totalt

66 803

100

 Kommentar:  Bostadsbeståndet baseras fr.o.m 2013 på det nationella lägenhetsregistret och uppgifter från fastighetstaxeringen (FTR).
Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter.
Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).
Övriga hus avser byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, t.ex. byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion.


Hushållsstatistik

Boende per hushåll är 2,21 personer i genomsnitt i kommunen och kan jämföras med 2,20 för riket 2018. Antalet hushåll har ökat med cirka 1 163 från 2017 till 2018. Hushåll utan barn dominerar i kommunen med 68,4 procent.

Hushåll efter storlek


2014

2015

2016

2017

2018

Samtliga hushåll

57 900

58 525

60 980

61 874

63 037

Därav i % efter
antal boende


1 boende

37,9

38,1

38,9

38,9

39,6

2 boende

31,1

30,8

30,7

30,6

30,1

3 boende

11,3

11,5

11,2

11,2

11,2

4 boende

12,7

12,5

12,2

12,2

11,9

5 och fler boende

7,0

7,0

7,1

7,1

7,1

Samtliga boende

129 407

130 740

135 148

137 481

139 222

Boende per hushåll

2,24

2,23

2,22

2,22

2,21


Antal hushåll efter hushållstyp och efter antal barn 2018

Hushållstyp

Antal hushåll
  Totalt


0 barn

1 barn

2 barn

3+ barn


Ensamstående

24 957

2 027

1 102

402

28 488

Sammanboende

15 683

4 991

6 564

3 118

30 356

Övriga hushåll *)

2 481

611

601

500

4 193

Totalt

43 121

7 629

8 267

4 020

63 037


Andel hushåll efter hushållstyp och efter antal barn 2018

Hushållstyp

Andel hushåll
Totalt


0 barn

1 barn

2 barn

3+ barn


Ensamstående

87,6

7,1

3,9

1,4

100

Sammanboende

51,7

16,4

21,6

10,3

100

Övriga hushåll *)

59,2

14,6

14,3

11,9

100

Totalt

68,4

12,1

13,1

6,4

100

 *) Hushåll där minst en person saknar relationer till någon i hushållet och inte kan klassas som ensamstående eller sammanboende

Kontakt

Andreas Zeidlitz
Tfn 036-10 57 30