search
Sök
menu
Meny

Bostads- och hushållsstatistik

Illustration av två hus, ett flerfamiljshus och en villa. Ett träd bredvid husen.

I Jönköpings kommun finns 63 999 hushåll och de bor i kommu­nens 67 923 bostäder. En majoritet av bostäderna finns i flerbostadshus.

Under 2019 färdigställdes 701 bostäder i kommunen. Av dessa var 106 småhus och 595 lägenheter i flerbostadshus.

43,7 procent av bostäderna i kommunen är hyresrätter. Andelen äganderätter är 35,7 procent och andelen bostadsrätter är 20,6 procent.

Färdigställda lägenheter i nybyggda hus efter hustyp

Hustyp

2015

2016

2017

2018

2019

Flerbostadshus

182

469

929

415

595

Småhus

63

219

122

72

106

Totalt

245

688

1 051

487

701


Lägenheter efter hustyp

Hustyp

2015

2016

2017

2018

2019

Flerbostadshus

38 239

38 958

39 831

40 187

41 098

Småhus

24 422

24 887

25 158

25 325

25 520

Övriga hus

1 257

1 282

1 289

1 291

1 305

Totalt

63 918

65 127

66 278

66 803

67 923


Lägenheter efter upplåtelseform 2019

Upplåtelseform

Antal

Procent

Hyresrätt

29 682

43,7

Bostadsrätt

13 967

20,6

Äganderätt

24 274

35,7

Totalt

67 923

100

 Kommentar:  Bostadsbeståndet baseras fr.o.m 2013 på det nationella lägenhetsregistret och uppgifter från fastighetstaxeringen (FTR).
Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter.
Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).
Övriga hus avser byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, t.ex. byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion.


Hushållsstatistik

Boende per hushåll är 2,20 personer i genomsnitt i kommunen och är detsamma som för riket 2019. Antalet hushåll har ökat med cirka 960 från 2018 till 2019. Hushåll utan barn dominerar i kommunen med 68,6 procent.

Hushåll efter storlek


2015

2016

2017

2018

2019

Samtliga hushåll

58 525

60 980

61 874

63 037

63 999

Därav i % efter
antal boende


1 boende

38,1

38,9

38,9

39,6

39,8

2 boende

30,8

30,7

30,6

30,1

30,1

3 boende

11,5

11,2

11,2

11,2

11,0

4 boende

12,5

12,2

12,2

11,9

12,0

5 och fler boende

7,0

7,1

7,1

7,1

7,0

Samtliga boende

130 740

135 148

137 481

139 222

141 081

Boende per hushåll

2,23

2,22

2,22

2,21

2,20


Antal hushåll efter hushållstyp och efter antal barn 2019

Hushållstyp

Antal hushåll
  Totalt


0 barn

1 barn

2 barn

3+ barn


Ensamstående

25 490

2 060

1 142

404

29 096

Sammanboende

15 906

4 957

6 719

3 118

30 700

Övriga hushåll *)

2 496

588

591

528

4 203

Totalt

43 892

7 605

8 452

4 050

63 999


Andel hushåll efter hushållstyp och efter antal barn 2019

Hushållstyp

Andel hushåll
Totalt


0 barn

1 barn

2 barn

3+ barn


Ensamstående

87,6

7,1

3,9

1,4

100

Sammanboende

51,8

16,1

21,9

10,2

100

Övriga hushåll *)

59,4

14,0

14,1

12,6

100

Totalt

68,6

11,9

13,2

6,3

100

 *) Hushåll där minst en person saknar relationer till någon i hushållet och inte kan klassas som ensamstående eller sammanboende

Kontakt

Andreas Zeidlitz
Tfn 036-10 57 30