Kommunala rådet – funktionshinderfrågor

Här finns information om kommunala rådet – funktionshinderfrågor, som behandlar frågor som rör personer med funktionsnedsättning och deras situation i samhället.

Rådet består av ledamöter från de olika funktionsrättsorganisationerna samt ledamöter från kommunens olika nämnder.

Rådet sammanträder fyra gånger per år. Det finns också en beredningsgrupp som förbereder sammanträdena.

Vill du veta mer om verksamheten i Kommunala rådet – funktionshinderfrågor, kan du kontakta vice ordföranden eller sekreteraren, se under rubriken "Kontakta oss".

Dokument

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Kristine Andreassen
Sekreterare
Tfn 036-10 25 81

Måna Stråle
Vice ordförande
Tfn 036-76979