Bidrag till integration och delaktighet

Här finns information om de bidrag på totalt 1 400 000 kronor som Jönköpings kommun tillhandahåller till projekt som främjar integration och delaktighet.

Bidragen kan sökas av föreningar, organisationer och kommunala verksamheter.

För att främja delaktigheten i samhället för personer med svenska som andraspråk ska samverkan mellan Jönköpings kommun och det civila samhället utvecklas. Insatser för integrationen som både är övergripande i kommunen och mer specifikt inriktade mot bostadsområden uppmuntras.

Just samverkan mellan olika aktörer är mycket viktig. Idag sker en god samverkan mellan kommunen, bostadsföretag, ideella föreningar och ibland andra myndigheter, exempelvis polisen. Detta sker via områdesgrupper på Råslätt, Öxnehaga, Österängen och i Huskvarna söder.

Vi prioriterar ansökningar från lokala föreningar för medel till projekt som främjar integration och delaktighet. Enskilda personer kan inte få bidrag för detta.

En förutsättning för att ansökan ska behandlas är att den sökande tagit kontakt med kommunens integrationsstrateg, innan ansökas skickas in.

Läs mer om villkoren i dokumentet ”Riktlinjer för anslaget till integration och delaktighet” nedan.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Tommy Josefsson
Integrationsstrateg
Tfn 036-10 53 80