Miljö och klimat

Här finns information om hur Jönköpings kommun arbetar med miljö- och klimatfrågor.

Miljömässig hållbarhet handlar om att se människan som en del av naturen, vilket innebär att leva på ett sådant sätt att jordens resurser räcker till och balansen i jordens ekosystem inte påverkas negativt. Detta kallas också att hålla sig inom de planetära gränserna, vilket innebär att inte överutnyttja naturen som både nuvarande och kommande generationer är helt beroende av. 

Vi på Jönköpings kommun baserar vårt miljömässig hållbarhetarbete på Agenda 2030 och de nationella miljökvalitetsmålen. Vi inriktar arbetet i tre olika temaområden.

1. Klimat

Målet är att utsläppen av växthusgaser minskar så att Parisavtalet uppfylls. Det innebär att dagens utsläppsmängder halveras till år 2030 och till år 2045 ligger nivåerna på under 1 ton CO2-ekvivalenter per person och år.

Klimatstrategi och koldioxidbudget

2. Naturresurser

Målet är att bevara, återställa och utveckla naturen för att skapa robusta och motståndskraftiga ekosystem. Det ger fungerande ekosystemtjänster som nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Nyttjande av naturresurser

3. Hållbar konsumtion

Målet är att påverkan från konsumtionen håller sig inom de planetära gränserna.

Hållbar konsumtion

Följ arbetet i Hållbarometern

I Hållbarometern redovisas åtgärder och nyckeltal som Jönköpings kommun arbetar med för att uppnå de globala målen.

Hållbarometern Länk till annan webbplats.

Miljöpris

Här finns information om det årliga miljöpriset som delas ut till ett företag, en förening, en organisation eller en privatperson som är verksam i Jönköpings kommun.

Miljöpris

Senast granskad/publicerad: