Samverkan med Jönköping University

Här finns information om att vi har ett samverkansavtal med Jönköping University för att utveckla och samarbeta vid gemensamma satsningar och prioriteringar.

2014 ingicks en avsiktsförklaring, för perioden 2014-2017, för gemensamma satsningar mellan Jönköpings kommun och Jönköping University. För att förnya och utveckla detta väl fungerande samarbete undertecknades en ny avsiktsförklaring 2021, som tar avstamp i den tidigare. Särskilt fokus ligger fortsatt på de fyra områdena:

  • Samverkan kring studiesociala frågor
  • Samverkan kring kompetensförsörjning
  • Samverkan för att främja forskning
  • Samverkan för att åstadkomma fler studentbostäder

Jönköping University har en viktig roll i Jönköpings kommun. Att det finns ett lärosäte för högre studier i Jönköping ger individer i regionen en möjlighet att studera vidare på hemmaplan samt företag och offentlig sektor i regionen en möjlighet att få tillgång till kvalificerad arbetskraft. JU lockar även till sig studenter och forskare från andra delar av landet och övriga världen. Att få studenter att stanna kvar i regionen efter avslutade studier är en nyckelfråga för en fortsatt positiv lokal och regional utveckling.

För att nyttja de fördelar som finns i ett centralt placerat lärosäte i Jönköping har ledningarna för JU och Jönköpings kommun enats om att utveckla och fördjupa den samverkan som finns.

En samverkan mellan parterna bör dock inte begränsas till dessa områden. En samverkan på verksamhetsnivå gynnar båda parter även inom andra områden och bör därför uppmuntras i linje med avsiktsförklaringen.

Avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och Jönköping University Pdf, 129.8 kB.

Senast granskad/publicerad: