Här kan vi skriva en liten rubrik

Om vi vill ha någon kortare övergripande information kan den komma här. Dock bör den vara kort och det viktigaste bör ligga på undersidor.

Utkast: Hållbar utveckling, Agenda 2030

Här samlar vi information om kommunens arbete med hållbar utveckling utifrån Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

Ikonerna för de 17 globala hållbarhetsmålen.