Krisstöd vid allvarlig händelse, Posom

Här kan du läsa om vilket krisstöd som kan ges av kommunen och vilken annan hjälp som finns om det inträffar en större allvarlig händelse.

En brandman som håller om en person inlindad i en varm filt och som varit med om en kris.

En allvarlig händelse ställer andra krav på hantering där flera människor är berörda. Kommunen och samhället behöver ha en god beredskap för dessa händelser och kunna sätta in olika former av stödinsatser.

Grunden för krisstöd är stöd från familj, släkt, vänner, arbetskamrater, grannar och andra människor i personens närhet. Detta gäller precis när något har hänt, men också på lång sikt när vardagen tar vid. Utöver sitt egna sociala nätverk så finns ofta behov av att även träffa och tala med andra.

POSOM, kommunens ansvar

När det inträffar större händelser som påverkar många individer i samhället både direkt och indirekt har kommunen ett ansvar att tillhandahålla krisstöd och krisstödssamordning. Detta brukar i vardagligt tal kallas POSOM (psykiskt och socialt omhändertagande). POSOM som består av resurser från socialtjänsten och räddningstjänsten sammankallas av räddningschef i beredskap som larmas via SOS Alarm.

Professionell hjälp

Det tar tid att komma igenom en svår händelse. Du som känner behov av professionellt stöd för att orka bearbeta det som hänt, kan även vända dig till din vårdcentral, eller om du har andra naturliga kontakter inom vården.

Ideella organisationer som erbjuder hjälp

Barn som behöver någon utomstående att tala med, kan ringa Barnens hjälptelefon (BRIS). Jourhavande präst kan nås via SOS Alarm.

Akut hjälp eller annan hjälp

Kommunen har ett samordnat ansvar för hjälp vid större händelser. Har du själv behov av akut hjälp vid en olycka, brand, akut sjukdomsfall, om du eller någon mår dåligt, har varit med om ett brott eller på annat sätt far illa så behöver du själv ta kontakt med rätt organisation.

Akut hjälp - kontaktuppgifter

Senast granskad/publicerad: