Akut hjälp, socialjour

Här hittar du kontaktuppgifter om du behöver akut hjälp eller behöver kontakta socialjouren.

Panikknapp för enkelt kunna lämna sidan snabbt

Ring 112 när det inträffat en olycka, brand, akut sjukdomsfall eller vid pågående brott eller misshandel. Du hamnar då hos SOS Alarm.

Om du upplever att ditt problem inte är så akut att du behöver ringa 112 utan i första steget behöver upplysningar kring sjukvård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Sjukvårdsrådgivningen

Telefon: 1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Socialtjänsten och socialjour

Telefon: 036-10 50 00

Kvällstid och helger, i akuta lägen, ring SOS Alarm, telefon: 112

Främst tas akuta ärenden om hand avseende barn och unga som far illa, våld i nära relation samt beroendeproblematik.

Psykiatrisk akutmottagning

Telefon: 1177

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt.

Barnens hjälptelefon Bris

Telefon: 116 111

Till Bris kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Bris vuxentelefon – om barn

Telefon: 077-150 50 50

BRIS, tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn.

Jourhavande kompis

Telefon: 0771-900 800

Röda Korsets ungdomsförbund har en chattjour där du som ungdom kan chatta anonymt med en jourhavande kompis. Chatten bemannas av frivilliga mellan 18 och 30 år.

I jouren kan du chatta om sorg, sex, ensamhet, oro, missbruk, din familj, betyg, ätstörningar  - eller kanske behövs bara en tröstande röst. Alla som svarar är unga, och du kan vara helt anonym.

Öppettider: vardagar 18-22 och helger 14-18.

Kvinnofridslinjen

Telefon: 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren

Telefon: 116 006

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.

Jourhavande präst

Jourhavande präst är öppen för alla som behöver någon att prata med. Du når jourhavande präst via nödnumret 112. Den som svarar har tystnadsplikt.

Senast granskad/publicerad: