Samhällets beredskap, frivilliga resurser

Här kan du läsa om frivilliga resurser och organisationer som hjälper samhället vid större påfrestningar i samhället.

Samhällets samlade beredskap består av samhällets insats, frivilliga resurser och invånarnas egen förmåga att hantera olika händelser.

Kommunen och andra aktörer i området har ansvar för att viktiga funktioner i samhället, som till exempel ambulans, polis, räddningstjänst och omvårdnad, fungerar även vid svåra påfrestningar. Du själv måste ta ansvar för din egen beredskap.

Din egen hemberedskap vid en kris

Frivilliga organisationer

Vid stora påfrestningar i samhället kan kommunen och andra samhällsaktörer behöva hjälp från invånarna. Det finns flera organisationer som samlar intresserade medmänniskor som vill vara med och hjälpa till när det finns behov. Ett sätt att engagera sig är genom så kallade frivilliga organisationer.

Frivilliga resursgruppen (FRG)

FRG finns runt om i hela landet, beredda att aktiveras för att avlasta kommunerna vid pandemier, skogsbränder, vattenbrist, översvämningar, elavbrott eller andra stora samhällsstörningar.

Frivilliga resursgruppen (FRG) på www.civil.se Länk till annan webbplats.

Frivilliga automobilkårernas riksförbund

FAK:s verksamhetsidé är att utveckla förmågan att köra fordon och hantera logistikmateriel hos medlemmarna. FAK ska också utveckla förmågan att delta i logistikinsatser och motivera och förbereda medlemmarna att ställa sin kompetens till förfogande vid svåra påfrestningar och krig när samhället så kräver.

Frivilliga automobilkårernas riksförbund Länk till annan webbplats.

Maskinringen - MR Småland

Här kan du som till exempel är landtrukare och kan ställa upp med gödseltunnor för vattentransporter, släckningsarbete och efterbevakning anmäla ditt intresse.

Maskinringen - MR Småland Länk till annan webbplats.

Svenska Lottakåren

Svenska Lottakåren engagerar och utbildar kvinnor för att ta en aktiv roll i händelse av en kris eller störning i samhället.

Svenska Lottakåren Länk till annan webbplats.

Bilkåren Jönköping - Huskvarna

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, d.v.s. både frivilliga till Försvarsmakten och till den civila krisberedskapen.

Bilkåren Jönköping - Huskvarna Länk till annan webbplats.

Frivilliga motorcykelkåren Eksjö

FMCK är en organisation, som har ett försvarsintresse och ett specialkunnande som kan ställas till förfogande både till totalförsvarets och för civila samhällsuppdrag.
FMCKs uppgift är att rekrytera och utbilda mc-ordonnanser för krigsplacering i förband/enheter inom totalförsvaret.

Frivilliga motorcykelkåren Eksjö Länk till annan webbplats.

Frivilliga radioorganisationen

Frivilliga radioorganisationen bemannar totalförsvaret med utbildad personal inom radiokommunikation, signalskydd och cybersäkerhet.

Frivilliga radioorganisationen Länk till annan webbplats.

Svenska Blå stjärnan

Svenska Blå Stjärnan har samhällets uppdrag att ta hand om lantbrukets djur vid kriser, katastrofer, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djuren.

Vi har personer som kan rycka ut och vaccinera djur, tvätta oljeskadade fåglar samt ta prover på djur och beten. Medlemmarna har hög kompetens och kan utföra provtagning, smittspårning, sanering, djurskötsel, ge stöd till drabbade djurägare och arbeta med oljesanering av vilt.

Svenska Blå stjärnan Länk till annan webbplats.

Svenska röda korset

Röda korset hjälper människor på flykt i allt från familjeåterförening till att träna svenska. De besöker personer på häkten, anstalt och förvar. Röda korset har första hjälpen grupper, krisstöd och många andra verksamheter som förbättrar villkoren för människor som lever i en utsatt situation.

Svenska röda korset Länk till annan webbplats.

Försvarsutbildarna

En rikstäckande frivillig försvarsorganisation med syfte att stärka totalförsvaret. Försvarsutbildarna förenar många olika frivilliga verksamheter som riktar sig till både försvar och krisberedskap.

Försvarsutbildarna Norra Småland Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: