Tips vid värmebölja

Här får du information hur du kan skydda och hjälpa äldre, barn och sjuka mot höga temperaturer.

Extrem värme är farlig för alla, men äldre, kroniskt sjuka, små barn, gravida, personer som tar viss medicin eller personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatt. En värmebölja kan innebära en allvarlig hälsorisk i dessa grupper.

Var uppmärksam på inomhustemperaturen

Risken för hälsoproblem ökar påtagligt om temperaturen når upp till 26 grader eller mer under tre dagar i följd.

Öka vätskeintaget – vänta inte på törstkänsla

Undvik dock stora mängder söta drycker och alkohol. Ät gärna vätskerik mat, t.ex. grönsaker och frukt. Lite extra salt på maten kan vara bra för att ersätta det salt du förlorar när du svettas. Personer med funktionsnedsättning kan behöva hjälp med att dricka.

Försök ordna en sval miljö

Utnyttja gardiner, persienner och markiser. Försök att vistas på bostadens svalaste plats. Vädra nattetid när det är svalare.

Ordna svalkande åtgärder

En kall dusch är mest effektiv. En blöt handduk runt nacken är ett alternativ eller ett kallat fotbad. Löst sittande kläder i naturmaterial är svalare än åtsittande syntetkläder.

Minska den fysiska aktiviteten

Framförallt under dygnets varmaste timmar.

Lyssna på kroppens varningssignaler.

Förhöjd kroppstemperatur, puls och andning kan vara tecken på att kroppen påverkas av värmen. Börjar du känna sig onormalt yr eller trött kan det också vara en signal på att hälsan är påverkad. Får du besvär i samband med höga temperaturer bör du kontakta din vårdcentral eller ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Vissa läkemedel, som t.ex. vätskedrivande kan behöva justeras vid värmebölja.

Denna checklista baseras på Information och checklistor vid värmebölja eller höga temperaturer som tagits fram av Kommunförbundet Skåne, Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne inom Klimatsamverkan Skåne.

Senast granskad/publicerad: