Förebygga fallolyckor

Här kan du läsa om kommunens arbete för att förebygga fallolyckor.

Fallolyckor är den vanligaste orsaken till skador som leder till sjukhusvård. I Sverige behöver cirka 300 000 personer varje år uppsöka specialistvård efter att ha skadats i en fallolycka. I snitt avlider 15 personer om året till följd av en fallskada i Jönköpings kommun.

God fallsäkerhet uppnås med en god folkhälsa bland de äldre i befolkningen. Det är också viktigt med en inomhus- och utomhusmiljö där riskerna för fallolyckor minskats.

Kommunen bedriver tillsammans med andra aktörer förebyggande arbete mot fallolyckor i den offentliga inomhusmiljön och utomhusmiljön, till exempel i och vid offentliga lokaler och i gatumiljön.

Senast granskad/publicerad: