Trygghet och säkerhet, samverkan

Här kan du få information kring den samverkan som sker mellan kommunen och andra aktörer för att uppnå en trygg och säker kommun.

För att uppnå bästa möjliga säkerhet och på så sätt skapa trygghet samverkar kommunen med olika aktörer. Det handlar om samverkan i olika former och med olika uppdrag. Här följer några av dessa samverkansforum.

RäddSam F

Samverkan mellan räddningstjänster i Jönköpings län och Ydre kommun i Östergötlands län. Samverkan syftar till starkare förebyggande insatser mot bränder och olyckor samt gränslös räddningstjänst som bygger på avtal mellan kommunerna. Kommunerna delar på beredskap i form av räddningschef i beredskap.

RäddSam F - Gränslös räddningstjänstsamverkan i Jönköpings län Länk till annan webbplats.

F-samverkan

Samverkan mellan myndigheter och organisationer i Jönköpings län som syftar till att stärka samhällets beredskap före, under och efter kriser. Ingående samverkansparter är Region Jönköpings län, länsstyrelsen, polisen, SOS Alarm AB och kommunerna (genom räddningschef i beredskap). Även Trafikverket och elbolag kan delta i gruppen vid behov.

Mer om F-samverkan Länk till annan webbplats.

pdf folder: F-samverkan Pdf, 9.1 MB.

RSB-Räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge

Räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge (RSB) är en gemensam operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i Jönköpings län, Blekinge län samt delar av Kalmar, Kronoberg och Östergötlands län.

Syftet med RSB är att åstadkomma ett gemensamt ledningssystem samt en ökad förmåga att leda kommunal räddningstjänst utifrån kommunens ansvar enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 1 kap § 2. Vi ska på detta sätt försöka få en mer effektiv användning av resurser och därmed större förmåga och uthållighet att genomföra räddningsinsatser.

Varför ett gemensamt ledningssystem?

Erfarenheter efter en rad stora händelser de senaste åren, bl.a. de stora skogsbränderna 2014 och 2018 visade att det fanns stora behov av samarbeten i större format med enhetliga arbetssätt och gemensamma ledningssystem. I oktober 2020 fattade därför riksdagen beslut om att skriva in ett krav om gemensam ledning i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Syftet är att skapa bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor. Ändringarna innebär bland annat att:

  1. Samverkan och samordning mellan kommunernas räddningstjänster ska utvecklas
  2. Kommunen ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten och en övergripande ledning ska ständigt upprätthållas.

Gemensam ledningscentral i Jönköping

Ledning på skadeplats och i systemet som helhet bedrivs från en gemensam ledningscentral på Räddningstjänsten i Jönköping som är samlokaliserad med SOS Alarm. Ledningscentralen är bemannad dygnet runt, veckans alla dagar, med befäl som fördelar sin arbetstid mellan Räddningsregion Småland-Blekinge och den egna räddningstjänsten. Här finns ett vakthavande befäl och ett larmbefäl som tillsammans med en räddningschef i beredskap utövar den övergripande ledningen. Dessa samspelar med gemensamma regionala insatsledare samt insatsledare och styrkeledare i alla de ingående räddningstjänsterna.

RSB omfattar 27 kommuner med ca 800 000 invånare. I området finns 22 räddningstjänster med 117 styrkor/stationer som årligen hanterar omkring 13 600 larm. Systemet bemannas gemensamt av räddningstjänsterna som ingår.

Varje räddningstjänst är fortfarande kvar som en egen organisation i sin kommun. Men det operativa samarbetet på ledningsnivå har utökats och är en integrerad del av varje räddningstjänst.

SOS Alarm en viktig del i systemet

SOS Alarm är också en viktig del i systemet. Deras operatörer sköter utlarmning och bidrar till att rätt resurser larmas till varje insats.

Arbetsgrupper inom trygghet och säkerhet

I alla områden som ingår i kommunens handlingsprogram för trygghet och säkerhet finns det representanter för andra aktörer som har ansvar för eller intresse i olika frågor. Mer om detta finns att läsa under respektive område.

Senast granskad/publicerad: