Utbildningar i första hjälpen, brand och skydd mot olyckor

Här får du information om olika utbildningar som första hjälpen, HLR, brand, SBA, brandfarlig vara, egensotning med flera.

Det finns några enkla saker du själv kan göra om du befinner dig på en olycksplats. Rädda, varna och larma är tre ord vi använder oss av. Lär dig göra rätt i väntan på hjälp. Gå en brandutbildning, utbildning i första hjälpen, HLR eller lär dig mer om psykisk ohälsa, suicidprevention.

Rädda

Se till att sätta dig själv och andra i din närhet i säkerhet.

Varna

andra så att de också kan sätta sig i säkerhet.

Larma

när det har inträffat, eller riskerar att inträffa, en olycka som kräver insatser av räddningstjänst, ambulans eller polis. Ring 112!

Det är de första minuterna direkt efter en olycka som är de viktigaste och mest avgörande för hur det kommer att sluta. Om du har kunskap och vet hur du ska agera kan du göra stor nytta i väntan på räddningstjänst, polis eller ambulans. Det är också detta vi lär ut på våra utbildningar. Det spelar inte någon roll om det gäller en brand, ett hjärtstopp, en trafikolycka, risk för självmord eller en annan olycka. Hos oss lär du dig att göra rätt i väntan på mer hjälp.

Här nedan kan du läsa mer om våra olika utbildningar i brandskydd, HLR, första hjälpen, psykisk ohälsa/suicidprevention samt andra livräddande utbildningar.

Brandskyddsutbildning

Det är viktigt att veta hur bränder kan undvikas och hur du ska göra om en brand uppstår. På en brandutbildning får du lära dig om brand och brandskydd. Deltagaren får grundläggande kunskap i brandskydd både teoretiskt och praktiskt. Brandutbildningen eller brandövningen vänder sig till alla företag och organisationer.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska vi regelbundet arbeta med vårt brandskydd. Både privatpersoner och företag har ett ansvar för att de har ett tillräckligt bra brandskydd. Om en brand uppstår går det ofta väldigt fort och när brandmännen väl är framme kanske det är för sent. Genom att du har kunskap och snabbt kan agera kan du förhindra brand eller bromsa brandförloppet.

På en brandskyddskurs (brandskyddsutbildning) kan du bland annat få lära dig hur brand uppstår och vilka risker som finns i din miljö. Utöver det får du även lära dig hur du varnar andra, räddar nödställda och larmar 112.

HLR och Första hjälpen

De första minuterna efter en olycka kan vara avgörande för hur stora chanser en skadad har att överleva och hur allvarliga följderna blir. Kunskaper om första hjälpen, HLR (hjärt- och lungräddning) samt hjärtstartare kan rädda liv.

HLR/AED - Hjärt- och lungräddning
Deltagaren ska efter genomförd utbildning kunna konstatera andnings- och hjärtstopp samt korrekt kunna utföra HLR (Hjärt- lungräddning), stabilt sidoläge och alarmering. Innehåller även grundläggande kunskap i hur en hjärtstartare fungerar (AED). Max 12 personer. Enligt HLR-rådets riktlinjer.

Första hjälpen (L-ABC)

Deltagaren ska efter utbildningen ha ökad handlingsberedskap för omhändertagande vid akut sjukdom eller olycka. Deltagaren lär sig vad man kan göra för att hjälpa en akut sjuk eller skadad person innan ambulansen kommer. Enligt HLR-rådets riktlinjer.

Första hjälpen Barn + Barn-HLR

Deltagaren ska efter utbildningen ha ökad handlingsberedskap för omhändertagande av ett barn vid akut sjukdom eller olycka. Deltagaren lär sig vad man kan göra innan ambulansen kommer.  Deltagaren ska även efter genomförd utbildning kunna konstatera andnings- och hjärtstopp samt korrekt kunna utföra HLR (Hjärt- lungräddning) och stabilt sidoläge. Max 12 personer.

HLR/AED samt Första hjälpen

Möjlighet finns att kombinera HLR/AED och Första hjälpen.

Hjärtstartare

I samtliga av våra utbildningar som innehåller HLR ingår utbildning av hjärtstartare.

Hjärtstartare vid hjärt- och lungräddning

Varje år drabbas ca 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp. Årligen räddas cirka 500 människor till livet efter plötsligt hjärtstopp. En hjärtstartare, en defibrillator kan behövas som hjälp.

Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst. Ett hjärtstopp kan ske av flera olika anledningar men ofta drabbas hjärtat av ett elektriskt kaos och hjärtats muskler arbetar osynkroniserat (kaos!) utan att kunna pumpa runt blod i kroppen. Om ingen behandling ges inom några minuter kommer detta tillstånd att leda till döden. Man brukar ge följande tumregel: Om ingen behandling eller hjärtstartare användes ökar dödlighet vid hjärtstopp med ca 10 % / min.

Hjärtstopp kräver omedelbar hjälp

Den omedelbara behandling som krävs är att någon startar hjärt-lungräddning och att en elektrisk stöt från en hjärtstartare kan ges så fort det är möjligt. Genom hjärt-lungräddning pumpar man manuellt runt blodet i kroppen. Genom en elektrisk stöt från en hjärtstartare avbryts det elektriska kaos som finns i hjärtat. På så sätt kan hjärtat återfå sin normala rytm och kunna pumpa blod. Källa HLR rådet

Hitta närmsta hjärtstartare

Civilförsvarsförbundet och Svenska HLR-rådet har tagit initiativet till Sveriges hjärtstartarregister och Hjärt-Lungfonden är en samarbetspartner. Registret vilar helt på ideell grund. Detta är ett nationellt register för alla de hjärtstartare som finns tillgängliga för allmänheten i Sverige. Under länkar hittar du var närmaste hjärtstartare finns.

Sveriges hjärtstartarregister: Hitta närmsta hjärtstartaren Länk till annan webbplats.

HLR-rådet Länk till annan webbplats.

Låna en hjärtstartare vid evenemang

Livräddande utbildning för psykisk hälsa, suicidprevention

Livräddande utbildning för psykisk hälsa är en viktig utbildning för alla. Under tre och en halv timme lär sig kursdeltagarna om fakta och myter kring suicid och psykisk ohälsa.

Du lär sig varningstecken på när psykisk ohälsa kan uppstå och hur du kan stötta. Genomförs i grupp.

Kursinnehåll

  • Psykisk ohälsa på arbetsplatsen (eller hos nära och kära)
  • Fakta och myter om suicid
  • Friskfaktorer och Riskfaktorer – psykisk ohälsa
  • Varningssignaler för självmordsrisk och hur man kan ingripa
  • Utbildningen lägger fokus på suicidprevention

Kurstid

Ca 3,5 timmar

Antal deltagare

Max 20 personer/ grupp/ kurstillfälle, eller efter förfrågan.

Pris exkl. moms

Kontakta oss om prisuppgift.

Information, föreläsning om psykisk ohälsa 30 minuter

Vi erbjuder en information, föreläsning kring suicidprevention och psykisk ohälsa för er arbetsplats eller organisation. Under föreläsningen får ni en inblick i ämnet suicidprevention, myter och signaler. Föreläsningen är kostnadsfri och kan med fördel utföras i samband med ett frukost- eller lunchmöte. Hör av dig om detta kan vara av intresse för era medarbetare.

Systematiskt brandskyddsarbete SBA - utbildning

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. Deltagaren ska efter utbildningen ha tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta systematiskt med brandskyddet. Utbildningen vänder sig till dig som är brandskyddansvarig, brandskyddskontrollant eller dig som arbetar med skydds- och säkerhetsfrågor.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska vi regelbundet arbeta med vårt brandskydd. Både privatpersoner och företag har ett ansvar för att de har ett tillräckligt bra brandskydd. Om en brand uppstår går det ofta väldigt fort och när brandmännen väl är framme kanske det är för sent. Genom att du har kunskap och snabbt kan agera kan du förhindra brand eller bromsa brandförloppet.

Systematiskt brandskyddsarbete

Brandfarlig vara, mindre omfattning - utbildning

Utbildningen vänder sig till den som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor på företag där hanteringen av brandfarliga varor är i mindre omfattning. Deltagaren får kunskap om lagstiftning och bestämmelser. Deltagaren får förebyggande skyddsåtgärder, åtgärder vid läckage samt risker i övrigt.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska vi regelbundet arbeta med vårt brandskydd. Företag har ett ansvar för att de har ett tillräckligt bra brandskydd. Om en brand uppstår går det ofta väldigt fort och när brandmännen väl är framme kanske det är för sent. Genom att du har kunskap och snabbt kan agera kan du förhindra brand eller bromsa brandförloppet.

Alla utbildningar finns på Brandskyddsföreningens Jönköpings läns hemsida. Där kan du läsa mer och ibland även boka dig direkt, länk finns under länkar. Brandskyddsföreningen Jönköpings län arrangerar och genomför utbildningen.

Brandskyddsföreningen Jönköpings län, utbildningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Heta arbeten - utbildning

Utbildningen vänder sig till er som utför så kallade heta arbeten. Med heta arbeten avses enligt försäkringsbolagens krav svetsning, skärning, torkning, lödning, uppvärmning, arbeten med rondell samt övriga arbeten som kan orsaka uppvärmning och gnistbildning.

Om en brand uppstår går det ofta väldigt fort och när brandmännen väl är framme kanske det är för sent. Genom att du har kunskap och snabbt kan agera kan du förhindra brand eller bromsa brandförloppet.

På en utbildningen kan du bland annat få lära dig hur brand uppstår och vilka risker som finns i din miljö. Utöver det får du även lära dig hur du varnar andra, räddar nödställda och larmar 112.

Alla utbildningar finns på Brandskyddsföreningens Jönköpings läns webbplats. Brandskyddsföreningen Jönköpings län är arrangör av utbildningen "Heta Arbeten", men det är Räddningstjänsten som genomför den.

Brandskyddsföreningen Jönköpings län, utbildningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anläggningskötare, automatlarm - utbildning

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska vi regelbundet arbeta med vårt brandskydd. Företag har ett ansvar för att ha ett tillräckligt bra brandskydd.

Utbildningen ska ge stor kunskap om brandlarmanläggningens funktion, skötsel och handhavande. Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare eller person i företaget som är ansvarig för företagets automatiska brandlarmanläggning.

Du kan läsa mer om utbildningen och anmäla dig direkt på Brandskyddsföreningens Jönköpings läns webbplats.

Brandskyddsföreningen Jönköpings län, utbildningar Länk till annan webbplats.

Sota själv, egensotning - utbildning

Alla kan söka tillstånd att få sota själv. För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man kunna visa att man har tillräcklig kunskap. Kursens syfte är att ge deltagaren nödvändig kunskap att utföra sotningen på ett säkert sätt.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska vi regelbundet arbeta med vårt brandskydd. Både privatpersoner och företag har ett ansvar för att de har ett tillräckligt bra brandskydd. Om en brand uppstår går det ofta väldigt fort och när brandmännen väl är framme kanske det är för sent. Genom att du har kunskap och snabbt kan agera kan du förhindra brand eller bromsa brandförloppet.

Du kan läsa mer om kursen och anmäla dig direkt på Brandskyddsföreningens Jönköpings läns hemsida, länk finns under länkar. Brandskyddsföreningens Jönköpings län arrangerar och genomför utbildningen.

Brandskyddsföreningen Jönköpings län, utbildningar Länk till annan webbplats.

Gratis utbildning på webben om brandsäkerhet i hemmet, nu på sju olika språk!

Ta chansen och lär dig det du behöver för att göra din bostad säker för dig och din familj.
Utbildningen från Brandskyddsföreningen är gratis och genomförs på webben. Du kommer lära dig att förebygga och hantera den typ av brandolyckor som dagligen inträffar i svenska hem.
Utbildningen finns översatt på engelska, norska, danska, finska, somaliska och arabiska.

Utbildning - Brandsäkerhet i hemmet Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Anna Ram
Glansgatan 7
Jönköping
Tfn 036-10 60 53

Hanna Pennheim
Glansgatan 7
Jönköping
Tfn 036-10 39 29