Vision 2030

Symbolbild för Vision 2030.

Här presenteras Vision 2030 för Jönköpings kommun som kommunfullmäktige antog 2018.

Visionen visar riktningen för kommunens verksamheter och ska skapa gemensamma förutsättningar och mål för att kommunen ska vara redo att möta de utmaningar och ta vara på de möjligheter som de kommande åren ställer oss inför.

Visionen lyfter vikten av att ta tillvara kommunens unika egenskaper och den potential som redan idag finns här. Utgångspunkt i visionen är en målbild för 2030 som en attraktiv och öppen kommun att besöka, leva, verka och bo i – en plats där människor trivs, vill flytta till och stanna kvar.

Visionen kan sammanfattas genom fyra målområden inom vilka kommunen vill positionera sig under tiden fram till år 2030:

Jönköping 2030 är södra Sveriges nav

Jönköping 2030 är en knutpunkt som har goda kommunikationer med omvärlden. Det är smidigt och miljövänligt att ta sig till och från kommunen, vilket ger ökade möjligheter för att bo och verka här. Det strategiska läget, i kombination med ett brett och expansivt näringsliv ska vara det självklara valet för företag som vill etablera sig eller utveckla sin verksamhet. Jönköping 2030 har profilerat sig som ett nav för kultur, sport och friluftsliv.

Jönköping 2030 ska vara en kommun med framåtanda

Jönköping 2030 är en öppen och positiv kommun med en internationell prägel där vi vågar satsa och tänka nytt. Genom att ta vara på invånarnas kunskap och engagemang skapas förutsättningar för en hållbar kommun där idéer utvecklas och där vi inte är rädda för att agera. Satsningar på hela utbildningskedjan, från förskola till högskola, lägger grunden för en kommun präglad av kunskap, innovation och kreativitet.

Jönköping 2030 genomsyras av gemenskap, trygghet och öppenhet

Jönköping 2030 är den stora kommunen med den lilla kommunens känsla av gemenskap och trygghet – där öppna mötesplatser och ett starkt civilsamhälle bidrar till att skapa en kommun för alla. Kommunen genomsyras av öppenhet, delaktighet och tillgänglighet. Jönköping är en trygg och säker kommun, var än i livet man befinner sig.

Jönköping 2030 är en plats där stad och landsbygd möts

Jönköping 2030 har levande landsbygder, med livskraftiga gröna näringar. Människor i hela Jönköpings kommun är stolta över sina landsbygder och det finns goda möjligheter till boende, försörjning och rekreation. Jönköping 2030 är ett regionalt centrum med ett stort utbud av handel, kaféer, restauranger, kultur, nöjen och aktiviteter. Alla har någonstans att bo samtidigt som fler ska kunna välja Jönköping som sin hemkommun.

All utveckling ska vila på en ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, vilket bidrar till att Jönköping 2030 är ett hållbart och klimatsmart föredöme.

Vill du läsa Vision 2030 i sin helhet finns den under dokument nedan.

Senast granskad/publicerad: