search
Sök
menu
Meny
Sök

Arbetsmarknadsinsatser

Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) samordnar kommunens arbetsmarknadsinsatser. Målet är att stödja kommunens invånare till arbete eller studier.

Det sker bland annat genom arbetsträning, praktik, vägledning, coachning och matchning. Arbetet sker genom tätt samarbete med arbetsförmedlingen.

Jobbtorg

Jobbtorg är kommunens ingång till kommunens insatser för arbetssökande. Tillsammans med en arbetskonsulent görs en individuell plan för insatser och aktiviteter med målet att nå egen försörjning. Anvisning till Jobbtorg sker via socialförvaltning eller arbetsförmedlingen.

Innehar R-licens

AMA innehar en så kallad R-licens. Licensen är ett kvitto på att organisationen genomsyras av ett etiskt förhållningssätt.

Kontakt

Rickard Boson
Arbetsmarknadschef
Tfn 036-10 61 61