Företagsjouren

En man och två kvinnor som sitter i ett möte.

Här hittar du information om företagsjouren som erbjuder neutral och kostnadsfri rådgivning för företag som hamnat i svårigheter.

Målet med företagsjouren är att rädda företag och arbetstillfällen. Syftet är att ge inledande kostnadsfri rådgivning och att vara en samtalspartner till företag som har drabbats av vikande konjektur eller andra ekonomiska svårigheter.

Företagsjouren i Jönköpings län

Ett neutralt stöd för företag som hamnat i svårigheter. Verksamheten är ett samarbete mellan Regionförbundet Jönköpings län, Almi Företagspartner och Företagarna. Företagsjouren bildades 2009. Sedan dess har verksamheten arbetat med några hundra företag och räddat väldigt många arbetstillfällen.

Företagsjouren arbetar över hela länet och är ett stöd för samtliga 13 kommuner. Den vänder sig till små och medelstora företag där företagaren vill ha hjälp med att göra en analys av dagsläget. Alla uppdrag hos Företagsjouren behandlas med tystnadsplikt och sekretess. 

Företagaren erbjuds

Inledningsvis fem besök eller möten utan kostnad. Vid ytterligare rådgivning förmedlar Företagsjouren kontakter med specialistkonsulter inom bland annat finans, juridik, revision/bokföring och Human Resourses (HR) samt med psykologer, styrelseledamöter, företagsmäklare och marknadskonsulter. Företagsjouren kan även erbjuda stöd i utvecklingsfrågor, förhandlingar och avtalsfrågor.

Senast granskad/publicerad: