Vill du bli utförare av daglig verksamhet?

Här hittar du som vill ansöka om att bli godkänd utförare av daglig verksamhet enligt LSS i Jönköpings kommun.

För att blir utförare av daglig verksamhet i Jönköpings kommun finns ett antal krav som kommunen har satt upp och som du måste uppfylla. Dessa kriterier och ansökningsformulär hittar du under länkar och dokument.

Ansökningsformulär på tendsign. Registreringen är gratis. Länk till annan webbplats.

pdf: Förfrågningsunderlag Fritt val daglig verksamhet Pdf, 373 kB, öppnas i nytt fönster.

Upphandlingsenheten

När du har fyllt i ansökningsformuläret skickar du det till kommunens upphandlingsenhet. Upphandlingsenheten kontrollerar bl.a. att du har ett registrerat bolag samt att du inte har några skatteskulder.

Individuell träff

Därefter tar en tjänsteman på socialförvaltningen kontakt med dig för en individuell träff. Vid träffen går vi igenom ansökningsformuläret med dig. Vi ser om det finns några oklarheter som behöver klargöras. Vi gör även ett besök i den lokal där verksamheten kommer att vara.

Vi kontaktar dina referenser och tar sedan ett beslut om ett godkännande. Beslutet tas på delegation av socialnämnden.

Godkännande och avtal

Om ditt företag blir godkänt tar vi kontakt med dig för att skriva ett avtal. Senast vid avtalstecknandet måste verksamheten ha ett tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva daglig verksamhet inom LSS.

Om du inte blir godkänd av Jönköpings kommun får du ett skriftligt besked och du kan om du vill överklaga beslutet. Ett överklagande lämnas skriftligen till Förvaltningsrätten i Jönköping.

Utförarpresentation

När avtalet är påskrivet uppmanas du att fylla i uppgifter till en kortare presentation. Presentationer av samtliga godkända utförare finns på kommunens webbplats samt delas ut av Jönköpings kommun till dem som beviljats daglig verksamhet.

På presentationen kommer vi att länka till ditt företags webbsida.

Kvalitetsuppföljning

Socialförvaltningen genomför kontinuerligt kvalitetsuppföljning av utförare inom daglig verksamhet.

Syftet med kvalitetsuppföljningen är att säkerställa att:

  • brukaren får beslutade insatser och/eller stöd enligt tillämplig lagstiftning.
  • verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och författningar som styr verksamhetens innehåll.
  • kommunfullmäktiges och socialnämndens mål och viljeinriktning följs.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Ulrika Karlsson
Utvecklingsledare
Tfn 036-10 25 95