Samarbete och utbyte kring IoT i Jönköping

Jönköping.

Här hittar du information om hur Kommunerna i Jönköpings län samarbetar kring IoT, Internet of Things. Genom att förse olika saker med sensorer kan vi hålla koll på dem, utan att behöva kontrollera dem på plats.

Ulf Enghed, IT-arkitekt, och Thomas Olofson, digitaliseringsstrateg, har varit med i IoT-projektet sedan förstudien 2019.

- Ofta är det en teknisk utmaning att samarbeta kring IT mellan kommuner eftersom vi har olika miljöer och infrastruktur. I det här projektet såg vi möjligheten att samarbeta från start för att kunna dela på kostnaderna, dela med oss av kompetens och lära oss tillsammans. Det sparar både tid och pengar, samt ökar säkerheten på olika sätt, säger Ulf.

Just nu genomförs en POC (proof of concept) för att se vilka användningsområden som finns för IoT i kommunal verksamhet. Upphandling av en långsiktig IoT-plattform pågår och planeras att installeras under hösten 2022. 13 kommuner, tre högskolor och 40 bolag samarbetar för att undvika isolerade lösningar som i slutänden skulle kosta mer och kräva fler resurser.

Några exempel som ingår i testet:

  • Har en livboj använts eller avlägsnats från badplats? Då får Räddningstjänsten veta det, utan att regelbundet behöva åka runt och kontrollera alla badplatser.
  • Finns hjärtstartarna på sin rätta plats runt om i kommunen? Det kan vi kolla via sensorn.
  • Hur varmt är det i vattnet på min favoritbadplats? Det uppdateras direkt på kommunens webbplats numera.

- Andra möjliga användningsområden är fallsensorer på äldreboenden och sensorer som säger till om soptunnor behöver tömmas. Egentligen allt som du kan åstadkomma med en ”smart home”-lösning kan du också skapa för kommunen. Smart city helt enkelt, säger Thomas.

Effektivare användning av resurser, besparing av skattemedel och ökad säkerhet – det är bara några av fördelarna Ulf och Thomas redan ser av IoT-projektet.

- En stor fördel med att jobba i offentlig verksamhet är att vi inte har konkurrenter. Tvärtom kan vi samarbeta med andra kommuner för att få mer kraft i projektet, och ta del av varandras kompetenser och erfarenheter. Det gör arbetet ännu roligare, säger Ulf.

Är du intresserad av IoT, eller annan ny teknik? Kolla in karriärsmöjligheterna inom digitalisering


Senast granskad/publicerad: