Jönköping Kommuns digitala framtid

Per Wikström, Diitaliseringschef

Här får ni Per Wikström, Digitaliseringschef i Jönköpings kommun, syn på kommunens digitala framtid.

Kommunens politiker har gett oss i uppdrag att öka digitaliseringstakten i Jönköping. Hur tar du dig an det arbetet?

Just nu jobbar vi med internt med förändring på flera sätt. Stödjande strukturer och modeller är lika viktigt som kompetensförsörjningen. Vi ska bygga vidare på både förmåga och kapacitet, samtidigt som vi fortsätter leverera vassa digitala tjänster som är till nytta för medarbetare och medborgare i kommunen.

Hur påverkar det digitaliseringsavdelningen?

Vi förändrar vår organisation för att kunna öka tempot. Digitaliseringen är en naturlig del i vår verksamhetsutveckling och vi vågar och vill testa nytt. En av våra styrkor är att balansera innovation och effektivitet.

Vad ser du för utmaningar framöver?

Kompetensförsörjning är en utmaning i hela vår bransch. Men det är en utmaning vi gärna tar oss an. Både genom kompetensutveckling och kompetensväxling internt, men också genom att erbjuda en spännande och givande arbetsplats för fler. Vi behöver fler som vill skapa förändring och nytta för samhället vi lever i.

Senast granskad/publicerad: