Vad jobbar digitaliserings­avdelningen med?

Filer digitalisering

Här berättar Niklas Lingvall, som jobbat med IT på kommunen i över 20 år, om vad digitaliseringsenheten arbetar med och vilka utmaningar som Jönköpings Kommun står inför.

Tempot i digitaliseringen ska öka, det är uppdraget digitaliseringsavdelningen har fått. För att åstadkomma det krävs fler engagerade medarbetare, i många olika roller inom digitalisering.

- Vi behöver rekrytera till alla enheter på digitaliseringsavdelningen men också till andra jobb inom digitalisering på kommunen.

På digitaliseringsavdelningen jobbar idag ett 60-tal personer, med stor bredd i kompetenserna. IT-arkitekter, supporttekniker, systemtekniker, projektledare, IT-specialister, systemförvaltare och IT-säkerhetsstrateg är några av dem. Dessutom finns det några administrativa tjänster med fokus på IT, till exempel licenssamordnare, logistiksamordnare och administratörer.

- Utöver kompetenserna inom IT och teknik så värderar vi ledarskap, kommunikativ förmåga och erfarenhet av att jobba med stora och komplexa miljöer. Vi har duktiga enhetschefer och teamledare som behöver ha förståelse för verksamheten och förmåga att leda sina medarbetare, säger Niklas

Ett antal helt nya tjänster kommer dessutom att annonseras ut kommande år för att möta de ökade behoven. Exempel är objektledare, digitaliseringsstrateg, tekniska projektledare, processledare ITIL, förändringsledare och specialister på RPA.

- Vi ser också över vårt program för praktikanter och nyutexaminerade, både på högskolenivå och gymnasienivå. För studerande på högskolenivå kan det också finnas möjlighet till timanställning under studierna, säger Niklas.

Lediga jobb på digitaliseringsavdelningen

Senast granskad/publicerad: