Jobba som brandingenjör

Här hittar du information om arbete som brandingenjör - ett spännande, givande och mångsidigt arbete.

Brandingenjör vid insats.

Du kommer i kontakt med människor från andra yrkesgrupper, arbetar tillsammans med kollegor inom olika områden och kan få omväxling genom att både arbeta internt och externt.

Brandingenjörerna hos räddningstjänsten arbetar med många olika arbetsuppgifter såsom förebyggande brandskydd, planeringsarbeten, utbildning och arbetsledning.

Brandingenjörerna i Jönköpings kommun arbetar med många olika arbetsuppgifter. Tjänsterna är dagtidstjänster med utrycknings-tjänst med beredskapsfunktion vissa veckor. Största delen arbetar ingenjören med olycks- och förebyggande arbete såsom rådgivning, tillsyner, projekteringsarbete, byggprocesser, brandteknisk rådgivning, olycksutredningar, utbildning, krishantering, risk- och sårbarhetsanalyser, uppföljning och utvärdering. Under utryckningstjänst har brandingenjören det yttersta ansvaret för hela räddningstjänstorganisationen och leder arbetet vid större insatser. 

Samarbete och olika tempon

Brandingenjören är en kommunal tjänsteman som ofta samverkar med andra myndigheter och organisationer t.ex. polis och landsting, vilket gör jobbet utåtriktat och varierat både vid dagtids- och utryckningstjänst. Arbetstempot kan vara väldigt olika beroende på om du har beredskap eller ej. Under beredskapsveckan handlar det om att finnas redo när större olyckor sker och då kunna leda arbetet på plats och snabbt kunna fatta övergripande beslut. Dagtidsarbetet handlar mer om extern utåtriktad verksamhet i kombination med självständigt arbete.

Våra anställningskrav

Du ska ha genomgått brandingenjörsutbildningen, 210 hp, på Luleås tekniska universitet eller Lunds tekniska högskola. Det är meriterande om du läst påbyggnadsutbildningen ”Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer” eller påbyggnadsutbildning i riskhantering.
Som person måste du både vara intresserad av och duktig på att samarbeta och arbeta självständigt.

Du bör kunna planera både lång- och kortsiktigt samt att kunna uttrycka dig bra i tal och skrift Räddningstjänsten Jönköpings kommun arbetar långsiktigt med rekrytering av brandingenjörer. Vi strävar efter att bättre kunna spegla samhället i stort varför vi gärna ser kvinnliga sökande och sökande med olika etniska bakgrunder. Arbetet kräver viss fysisk aktivitet.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Stefan Lund
Personalhandläggare

Tfn 036-10 56 66