Praktik, prao, LIA på räddningstjänsten

Här hittar du som går MSB:s utbildning Skydd mot olyckor (SMO) information om hur du kan göra praktik, LIA hos oss på Räddningstjänsten.

Hos oss får du möjlighet att följa oss i vårt dagliga arbete och få en känsla för ditt framtida yrkesval.

Under utbildningen Skydd mot olyckor besöker du en räddningstjänst vid två olika tillfällen. Det första perioden är två veckor lång och den andra perioden är på 10 veckor.

Vi tar emot upp till fyra elever per termin. När du gör din LIA hos oss praktiserar du med en arbetsgrupp. Du är knuten till en grupp och är med på deras övningar. Du får också möjlighet att åka med på eventuella utryckningar.

För din tid hos oss har vi en plan men vi är också lyhörda för dina önskemål och vi för gärna en dialog med dig utifrån dessa för att du ska få en så bra praktik som möjligt. Praktik-tiden är till för dig, för att du ska utvecklas och växa i din roll inför din framtida yrkeskarriär och där är vi mer än gärna behjälpliga!

Under praktiken

Under praktiktiden får du delta i övningar, materielvård och andra arbetsuppgifter som förekommer på brandstationen.

Under den första veckan får du ta del av allt som brandmannayrket har att erbjuda. Du får bekanta dig med vår organisation och utföra en mängd praktiska uppgifter som simning, klippa bil, höghöjdstest och rökdykning. Du får givetvis också en handledare som svarar på alla dina frågor och ser till att du trivs på bästa sätt.

Under den andra veckan får du följa en styrka i deras vardag med allt vad detta innebär.

Den andra LIA-perioden är på tio veckor och har ett liknande uppläggs som den första, men är betydligt mer omfattande och detaljerad. Under denna period kommer du att få en ännu djupare förståelse för och kunskap yrket som brandman. Under tio veckor följer du en och samma styrka. Du kommer aktivt delta i alla våra planerade övningar, delta i våra skarpa insatser så gott det går, och naturligtvis även vara med på våra återkopplingar. Du kommer också vara med på våra händelsebaserade hembesök. Du kommer även få tid till dina studieuppgifter och vägledning kring var du ska vända dig.

Frågor och kontakt

Om du har några frågor kring praktik hos oss är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Kontakt: Stefan Lund
036-10 56 66
stefan.lund@jonkoping.se

Praktik för dig på högstadiet/gymnasiet

Är du nyfiken på vad vi gör på räddningstjänsten? PRAO ger dig i årskurs åtta en möjlighet att praktisera hos oss. Vanligtvis har vi 12 praktikplatser som vi fördelar under två höstveckor varje läsår.

För mer information om möjligheten att göra praktik hos oss, kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Senast granskad/publicerad: