search
Sök
menu
Meny
Sök
Lediga jobb

Här kan du söka på Befattning och Arbetsställe.

SorteringsriktningTitelArbetsställeSorteringsriktningSök senast
Administration, ekonomi, juridik 
EnhetsadministratörFunktionshinderomsorgen, personlig assistans30 jan
EnhetsadministratörFunktionshinderomsorgen, boende-korttids2 feb
Enhetsadministratör till äldreboendeÄldreomsorgen7 feb
LantmäteriadministratörLantmäteriavdelningen20 feb
Näringslivsutvecklare kompetensförsörjningNäringslivsavdelningen6 feb
Samhällsplanerare - MobilitetUtvecklings- och trafikavdelningen13 feb
Bygg och anläggning 
Anläggningsarbetare VAVA-nät Drift & Anläggning27 feb
AsfaltanläggareGata Park Skog Produktion6 feb
Bygglovarkitekt/BygglovingenjörBygglovavdelningen6 feb
TrafikingenjörUtvecklings- och Trafikavdelningen13 feb
Chefer och verksamhetsledare 
Biträdande enhetschefHälso- och sjukvårdsfunktionen31 jan
Chef för Räddningstjänstens tekniska avdelningRosenlund14 feb
Enhetschef till Bruksgatans äldreboendeÄldreomsorgen10 feb
Områdeschef för försörjningsstödSocialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen10 feb
Rektor Bäckadalsgymnasiet13 feb
Rektor till TeknikprogrammetErik Dahlbergsgymnasiet28 feb
Hotell, restaurang, storhushåll 
Kock med ett genuint intresse och känsla för matlagningBäckadalsgymnasiet30 jan
Hälso- och sjukvård 
ArbetsterapeutHälso- och sjukvårdsfunktionen13 feb
Centralt anställd skolsköterska som vill bidra till elevhälsaElevhälsoenheten9 feb
Driven undersköterska med samordningsansvarTrädgårdens äldreboende17 feb
Engagerad undersköterska till Stattutgatans äldreboendeÄldreomsorgen8 feb
Fysioterapeut/SjukgymnastHälso- och sjukvårdsfunktionen30 jan
Fysioterapeut/Sjukgymnast till GrännaHälso- och sjukvårdsfunktionen16 feb
Sjuksköterska/specialistsjuksköterska nattHälso- och sjukvårdsfunktionen21 feb
Skolsköterska Ljungarumskolan 7-93 feb
Sommarjobb ArbetsterapeutHälso- och sjukvårdsfunktionen30 apr
Sommarjobb Fysioterapeut/SjukgymnastHälso- och sjukvårdsfunktionen30 apr
Sommarjobb RehabiliteringsassistentHälso- och sjukvårdsfunktionen30 apr
Sommarjobb SjuksköterskaHälso- och sjukvårdsfunktionen30 apr
Sommarjobb, vård- och omsorgspersonal till Ekhagens gästhem och LönnenHälso- och sjukvårdsfunktionen30 apr
Sommarjobba som undersköterska i Hälso- och sjukvårdsfunktionenHälso- och sjukvårdsfunktionen30 apr
Timvikarier till Gränna äldreboende natt och/eller dagtjänstgöringÄldreomsorgen31 jan
UndersköterskaKålgårdens äldreboende6 feb
UndersköterskaÄldreomsorgen, Rosengårdens äldreboende31 jan
UndersköterskaGjutarens äldreboende Norrahammar13 feb
Undersköterska Kristinedals äldreboende13 feb
Undersköterska kväll och nattHavsörnens äldreboende13 feb
Undersköterska med demenserfarenhetSmedjegårdens äldreboende2 feb
Undersköterska natt Gränna äldreboende, Äldreomsorgen14 feb
Undersköterska till Bruksgatans äldreboendeÄldreomsorgen2 feb
Undersköterska till demens, korttid och särskilt boendeKristinedals demensenhet, Äldreomsorgen7 feb
Undersköterska till demensboendeÄldreomsorgen, Ädelstenens äldreboende15 feb
Undersköterska till demensenhetTrädgårdens äldreboende, Äldreomsorgen30 jan
Undersköterska till demenskorttidsÄldreomsorgen, Ädelstenens äldreboende15 feb
Undersköterska till Huskvarna Söder hemtjänstÄldreomsorgen, hemtjänsten30 jan
Undersköterska till korttidsenhet och särskilt boendeTrädgårdens äldreboende, Äldreomsorgen30 jan
Undersköterska till Ljungarums hemtjänstÄldreomsorgen, hemtjänsten11 feb
UndersköterskorGränna äldreboende3 feb
Undersköterskor för visstidsanställningHälso- och sjukvårdsfunktionen2 feb
Undersköterskor till Bankeryds hemtjänstÄldreomsorgen, hemtjänsten31 jan
Undersköterskor till demensenhet, hemtjänst och särskilt boendeRosendala äldrecentrum, Äldreomsorgen17 feb
Installation, drift, underhåll 
DriftteknikerFastighetsservice13 feb
ElektrikerByggservice11 feb
Idrottsplatsvaktmästare med ledningsansvarIdrott och förening, anläggning7 feb
Vaktmästare Ljungarumsskolan med mera9 feb
Naturvetenskapligt arbete 
Miljö- och hälsoskyddsinspektörHälsoskyddsenheten7 feb
Pedagogiskt arbete 
Förskollärare i förskoleklass som vill skapa lärglädjeSödergårdsskolan30 jan
Förskollärare som lägger grunden till ett livslångt lärandeSolrosens förskola8 feb
Gymnasielärare i engelskaBäckadalsgymnasiet31 jan
IT kunnig lärare inriktning fritidshem med idrotts- och hälsaprofilBarnarpsskolan11 feb
Lärare 1-7 som vill bidra till lärglädjeTenhults skolområde10 feb
Lärare 4-5 som är med och formar framtidens medborgareTabergsskolan31 jan
Lärare 4-6Attarpsskolan F-611 feb
Lärare 4-6 som vill bidra till lärglädjeTenhults skolområde 3 feb
Lärare 7-9 kemi och biologiJunedalsskolan30 jan
Lärare i engelska och svenska/svenska som andraspråkFlahultsskolan6 feb
Lärare i fritidshemSkärstaddalens SO13 feb
Lärare i musikDalviksskolan6 feb
Lärare i svenska/svenska som andraspråkFlahultsskolan13 feb
Lärare i Tyska och annat ämneSanda utbildningcentrum13 mar
Lärare inriktning fritidshemLjungarumsskolan23 feb
Lärare inriktning fritidshemTabergsskolan28 feb
Lärare inriktning fritidshem som bidrar med lärglädjeTenhults so10 feb
Lärare matematik och annat No ämne Sanda utbildningcentrum13 mar
Lärare mot fritidshemTorpaskolan4 feb
Specialpedagog som vill skapa lärglädjeSödergårdsskolan10 feb
Timanställda till förskola, skola och fritidshemUtbildningsförvaltningen15 jun
Utbildande utbildningsledare inom musikproduktion Yrkeshögskolan i Jönköping6 feb
Utbildare i robotteknik - automation Yrkeshögskolan2 feb
Sanering och renhållning 
Städare Verksamhetsservice/städservice7 feb
Socialt arbete 
AnhörigkonsulentTorpa Anhörigcentrum, Anhörigstödsteamet14 feb
Barnskötare som lägger grunden till ett livslångt lärandeJönköpings kommun31 mar
Biståndshandläggare till HemteamMyndighetsenheten äldreomsorgen6 feb
Boendestödjare till integrerad enhet söder!Socialpsykiatri och boendestöd7 feb
Erfaren stödassistentNyckelvägens servicebostad6 feb
Familjehemssekreterare Rekryteringsgruppen, vikariatIndivid- och familjeomsorgen, Rekryteringsgruppen15 feb
FamiljerättssekreterareFamiljerätten, Individ- och familjeomsorgen15 feb
FältsekreterareIndivid- och familjeomsorgen9 feb
FöräldrastödjareIndivid- och familjeomsorgen18 feb
Metodstödjare barn och ungdomIndivid- och familjeomsorgen14 feb
SkolkuratorErik Dahlbergsgymnasiet30 jan
Stödassistent till Majvallens dagliga verksamhet!Funktionshinderomsorgen9 feb
Stödassistenter till Borstingevägen 1!Funktionshindersomsorgen30 jan
Stödassistenter till Gruppbostad Sotåsgatan 7!Socialpsykiatri och boendestöd13 feb
Stödassistenter till Rosenborgsgatans GruppbostäderFunktionshinderomsorgen, boende-korttids2 feb
Stödpedagog och stödassistentÄngsforsvägens dagliga verksamhet8 feb
Säkerhetsarbete 
Brandman deltidResp. brandstation i Huskvarna, Gränna, Norrahammar, Bankeryd, Visingsö, Unnefors, Ryd-Bottnaryd28 feb
Brandman deltid (FIP)Vi söker dig som bor och arbetar i Tenhult, 1 plats31 jan
Brandman Deltid (FIP)Vi söker dig som bor i Taberg och arbetar i Taberg, Norrahammar eller Torsvik, 2 platser31 jan
Tekniskt arbete 
Laboratorietekniker VA-laboratoriet (sommarvikariat)VA-laboratoriet23 feb
PlanarkitektPlanavdelningen30 jan
StadsutvecklareUtvecklings- och trafikavdelningen13 feb
VVS-ingenjör inriktning SÖVFastighetsutveckling6 feb