Sommarjobba som arbetsterapeut

Här finns information för dig som är intresserad av att sommarjobba som arbetsterapeut inom hälso- och sjukvården i Jönköpings kommun.

"Som relativt nyutexad arbetsterapeut har jag på hyfsat kort tid fått insyn i stora delar av yrkesprofessionen vilket varit lärorikt och kompetensutvecklande. Jag möter många olika patienter och ärendena skiljer sig åt. Friheten, att själv kunna boka in mina besök och planera upp arbetsdagen är något jag värdesätter. Min upplevelse är också att patienterna är väldigt tacksamma för det arbete vi gör. Sen är ju mina kollegor en stor anledning till att jag trivs så bra här "

Vill du göra riktig skillnad och bli rik på erfarenheter?

Då erbjuder vi följande sommarjobb för dig som är utbilda arbetsterapeut.

Sommarjobba som arbetsterapeut Länk till annan webbplats.

Bonus för dig som jobbar lite längre

När du arbetar sex veckor eller mer under semesterperioden har du möjlighet till bonus.

Möjlighet till bonus

Intresserad av en tillsvidaretjänst?

Vi söker också efter personal för tillsvidareanställning inom hälso- och sjukvården.

Jobba inom hälso- och sjukvård

Om hälso- och sjukvården i Jönköpings kommun

Hälso- och sjukvårdsfunktionen i Jönköpings kommun är delad i elva hälso- och sjukvårdsteam samt ett hemteam vilka arbetar med hemsjukvård och hemrehabilitering i både ordinärt och särskilt boende. Teamen arbetar tvärprofessionellt och består av:

  • sjuksköterskor
  • specialistsjuksköterskor
  • undersköterskor
  • arbetsterapeuter
  • fysioterapeuter/sjukgymnaster
  • rehabiliteringsassistenter

Tillsammans är vi cirka 430 medarbetare som varje dag gemensamt arbetar för att erbjuda dem vi är till för den bästa hemsjukvården och hemrehabiliteringen.

Senast granskad/publicerad: