Hyra allmän platsmark, taxor och avgifter

Här finns information om vad det kostar att hyra allmän mark. Exempelvis för kiosk, uteservering eller tillfällig försäljning.

Kioskbyggnad, gatukök

Upplåtelser som ligger med fasta anslutningar av el, VA m.m. samt har fleråriga polistillstånd och bygglov. Uppställningar av bord eller liknande i anslutning till byggnaden anses som uteservering och debiteras enligt gällande taxa.

 • Grundavgift: 14 300 kr/år
 • Arealavgift: 0-20 m² = 990 kr/m² och år.
  21 m² eller mer = 275 kr/m² och år

Öltält, tivoli, musik- och kulturevenemang (med inträde)

 • Grundavgift: 715 kr/tillstånd
 • Arealavgifter: Jönköpings kommun 3,50 kr/m² och dygn
 • Rådhusparken: 5,50 kr/m² och dygn

Uteserveringar

 • Grundavgift 715 kr/tillstånd
 • Zon A (centrum i Jönköping, se karta): 3,50 kr/m² och dygn. 
 • Zon B (övriga Jönköping samt Huskvarna): 2,50 kr/m² och dygn.
 • Zon C (alla övriga ytor, t.ex. Bankeryd, Gränna): 1,30 kr/m² och dygn.
 • Från november t.o.m. mars gäller halverad zontaxa.
En karta över där man får ha uteserveringar.


Tillfällig försäljning (glass, jordgubbar, korv, m.m.)

Glasskiosker, korvvagnar, fruktstånd, försäljning av jordgubbar, granförsäljning m.m. Uppställning av bord och liknande i anslutning till byggnaden anses som uteservering och debiteras enligt gällande taxa.

 • Grundavgift: 715 kr/tillstånd
 • Arealavgift 0-10 m²: 68 kr/plats och dygn
 • Arealavgift 11 m² eller mer: 4,50 kr/m² och dygn
 • Granförsäljning: 300 kr/dygn

Övriga avgiftsbelagda upplåtelser

Byggställningar, upplag, bodar, mötestält, utställningsbussar m.m.

 • Grundavgift: 715 kr/tillstånd
 • Arealavgift: 1 kr/m² och dygn
 • Dygnstaxa, container: 55 kr/dygn
 • Dygnstaxa, byggskylt: 55 kr/dygn

Övriga tillstånd, där arealavgift inte gäller

 • Administrationsavgift: 330 kr/ansökan.
 • Demonstrationer är avgiftsfria.

Polistillstånd

Vill du anordna något på kommunens allmänna mark, t.ex. för en uteservering, behöver du ett polistillstånd. Du börjar med att göra en ansökan hos polismyndigheten. Din ansökan skickas sedan till kommunen för yttrande innan polisen kan göra klart ditt tillstånd.

Använda kommunal mark, så här söker du polistillstånd för att använda kommunens mark

Sök tillstånd för uteservering

Tänk på om du ska starta livsmedelsverksamhet

Om du vill starta en verksamhet som ska hantera livsmedel måste du först registrera detta hos miljö- och hälsoskyddskontoret och få det godkänt.

Kartor över platser för jordgubbsförsäljning

Senast granskad/publicerad: