search
Sök
menu
Meny
Sök

Rökfria utomhusmiljöer

Person som röker e-cigarett.

Här hittar du information om lagen som gör det förbjudet att röka tobak, vattenpipa, e-cigaretter på uteservering och andra platser utomhus. 

Miljö- och hälsoskyddskontorets uppgift är att informera och kontrollera att den som är ansvarig följer lagen.

Tobakslag om rökförbud

Den 1 juli 2019 kom Lagen om tobak och liknande produkter. Lagens syfte är att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och att minska exponeringen för tobaksrök. I och med den nya lagen utökas begreppet tobak till att även innefatta e-cigaretter och vattenpipor, oavsett om det är örtprodukter eller tobak som röks.

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Platser utomhus där man inte får röka

Det är även förbjudet att röka på flera platser utomhus:

 • Utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde.
 • På uteserveringar utanför exempelvis restauranger och caféer.
 • Inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning - idrottsanläggningar. Det gäller även om anläggningen används för andra aktiviteter så som konserter och mässor.
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till statliga och kommunala myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Sedan tidigare är det förbjudet att röka på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem.

Avstånd från rökfri zon

Hur långt bort från en rökfri zon som det är tillåtet att röka måste bedömas från fall till fall. Syftet med lagen är att den som befinner sig i en rökfri zon inte ska besväras av rök så några meter ifrån ett rökfritt område utomhus kan vara lämpligt.

Vem är ansvarig för att rökförbudet uppehålls?

Det är den som äger fastigheten eller den som disponerar den del av fastigheten där rökförbudet gäller, som är ansvarig för att rökförbudet uppehålls.

Den som är ansvarig för en rökfri lokal eller ett rökfritt område utomhus ska informera om rökförbudet genom skyltning och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Även plocka bort eventuella askfat eller askkoppar från områden där det tidigare varit tillåtet att röka. En verksamhetsutövare har inget ansvar att känna till eller hänvisa till en plats där man får röka.

Vem som ansvarar för tillsynen

 • Det är miljö- och hälsoskyddsnämnden som ansvarar för tillsynen av de rökfria miljöerna.
  Har du frågor angående lagstiftningen eller klagomål angående rökning kan du kontakta vår hälsoskyddsenhet.
 • Socialnämnden ansvarar för tillsyn över bl.a. hälsovarningar och marknadsföring av tobaksvaror samt handel av tobaksvaror.
 • Arbetsmiljöverkets tillsynsansvar är över lokaler och rökfria arbetsmiljöer som är upplåtna enbart för personal eller där arbetstagare är verksamma.
 • Inom länet utövar länsstyrelsen tillsyn i vilken ingår att bl.a. följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med information och råd. 

Tillsyn av Tobaksförsäljning

KONTAKT