etikett

Stort intresse för att utveckla Hamnpiren i Jönköping

etikett

Del av Hamnpiren i Jönköping. En båt i förgrunden och byggnader med restauranger längre bort.

Hamnpiren och tillhörande kajstråk är välbesökt, inte minst på sommaren.

I början av mars utlyste vi en arkitekttävling kring Hamnpiren och kajstråket i centrala Jönköping för att få bästa möjliga resultat i framtida utvecklingen av pirområdet. Hela 40 team har visat intresse för att delta i tävlingen.

Bland de som visat intresse för att delta finns både team i olika konstellationer och enskilda personer – främst från nordiska länder, men även ett par team utanför Norden.

– Vi är mycket nöjda med antalet intresseanmälningar och det verkar det vara hög kvalitet. Nu har vi fyra veckor på oss att välja ut tre av de 40 som visat intresse, som får vara med och tävla anonymt, säger Tor Olsson, projektledare på stadsbyggnadskontoret och uppdragsledare för arkitekttävlingen.

Vad händer nu?

Bland intresseanmälningarna som kommit in väljer en urvalsgrupp från Jönköpings kommun ut tre team som får vara med och tävla. Teamen väljs utifrån en rad kriterier: bland annat gällande gestaltning, funktion och organisation, hållbarhet, utvecklingsbarhet och genomförbarhet och förvaltning.

I november 2023 beslutar en jury bestående av politiker och tjänstepersoner från Jönköpings kommun och två representanter från Sveriges Arkitekter vilket förslag som vinner.

Hamnpiren i centrala Jönköping ska i framtiden bli en fungerande och attraktiv målpunkt i såväl staden som regionen och en mötesplats för alla – därför krävs en nystart och bred genomlysning av området. Genom nytänkande och variation i verksamhetsutbud är visionen att pirområdet ska bli en knutpunkt och mötesplats som speglar såväl strandliv, Jönköpings stadsliv som friluftslivet på Vättern. Samtidigt ska detta bli en identitetsskapande plats för hela Jönköping.