Borgerlig begravning

Här hittar du information om borgerliga begravningar, även kallad ceremoni. En sådan begravning behöver inte följa någon bestämd ordning.

Innehållet iceremonin är fritt efter önskemål från de efterlevande eller den avlidne. Ceremonin kan helt eller delvis innehålla religiösa delar.

En begravning följer oftast en fastställd ordning. Det är vanligt att ceremonin sker enligt Svenska kyrkans ordning, en så kallad begravningsgudstjänst. Olika religioner och samfund kan ha egna ordningar och ceremonier.

Begravningsombud, granskar begravningsverksamheter

Begravningsombud granskar verksamheter som hanterar begravningar. Ombuden undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Att vara ombud handlar om att se till att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen uppfyllda.

Länsstyrelsen utser begravningsombud.

KONTAKT

Reception Huskvarna stadshus

Telefon: 036-10 76 26

E-post: reception-madangen@jonkoping.se

Telefontid:
Måndag–fredag kl. 10–12

Senast granskad/publicerad: