Namngivningsceremoni för barn

Här finns information om namngivningsceremoni. Ett begrepp som används när du vill ge ditt barn ett namn utan någon religiös ordning.

Det nyfödda barnets förnamn ska alltid anmälas till Skatteverket inom tre månader från födseln. Blanketten kan hämtas från Skatteverkets hemsida. Välj Blanketter och sedan Folkbokföring.

Som anhörig eller förälder kan du fritt välja lokal, förrättare, musik m.m. för ceremonin.

Om du vill ha en officiant vid en borgerlig namngivningsceremoni kan du kontakta oss. I Jönköpings kommun finns tio utsedda officianter. Ceremonin genomförs i Huskvarna Stadshus, Rosenlunds herrgård eller på annan plats som familjen själv väljer.

Det finns inga formella krav på hur en namngivningsceremoni ska ordnas, innehålla eller hur den ska utformas.

Kostnad

Kostnaden för en namngivningsceremonin är 138 SEK (inklusive moms) vilket faktureras efter namngivningsceremonin.

KONTAKT

Namngivningsceremoni, boka tid

Telefon: 036-10 76 26

Måndag–fredag, kl 10.00–12.00

Senast granskad/publicerad: