Bli jourhem till barn och ungdomar

Här finns information om att bli jourhem till barn och ungdomar.

En jourfamilj tar emot barn i hemmet under en begränsad tid, då en utredning pågår.

Vi söker en trygg person eller familj som bor i eller i närheten av Jönköping.

Barnets skyddsbehov kan behöva utredas och barnets föräldrar kan vara unga och osäkra i den nya rollen som mamma och pappa och behöver stöd. Föräldrarna kan ha svårt att utföra sina uppgifter på grund av missbruksproblematik, psykisk ohälsa, utvecklingsförsening och behöver därför utredas mer.

Vi söker dig som

  • Har erfarenhet av barn och ungdomar genom förvärvsarbete/familjehemsvård.
  • Bor i närheten av Jönköping, vilket för barn och föräldrar underlättar kontakt med förskola, skola och övrigt nätverk.
  • Har tid, engagemang och möjlighet att fokusera på barnets och föräldrarnas livssituation.
  • Har en vilja att utveckla dina kompetenser och som har ett positivt förhållningssätt till människor. Du är öppen för nya utmaningar.

En av er i jourhemmet ska ha huvudansvaret för de placerade och ska avstå från förvärvsarbete under uppdragstiden.

Samarbete med socialtjänsten

Arbetet som jourhem sker i nära samarbete med socialtjänsten i Jönköpings kommun. Ni erbjuds regelbunden grupphandledning tillsammans med andra jourhem samt individuell handledning.

Arvode och semester

Arvodesersättning i form av arbetsinkomst och omkostnadsersättning utbetalas varje månad. I uppdraget ingår fem veckors semesterledighet.

Har du och din familj, tid, plats, engagemang och dessutom trivs med att vara hemma är du välkommen att höra av dig till oss.

Senast granskad/publicerad: