Budget- och skuldrådgivning

Här hittar du information om budget- och skuldrådgivningen som hjälper dig att göra en budget och att hitta lösningar på dina ekonomiska problem och skulder.

Vi vänder oss till dig som bor i Jönköpings kommun. Vi ger stöd och vägledning i arbetet mot en hållbar ekonomi.

Rådgivningen kan innehålla allt från ett kort telefonsamtal till en längre kontakt med ett aktivt förändringsarbete. Alla besök är gratis och vi har tystnadsplikt.

Budgetrådgivning

 • Se över hushållets ekonomiska situation för en bättre planering och eventuell förändring.
 • Göra en budget.

​Skuldrådgivning

 • Råd och stöd till hushåll där skuldbördan har blivit för stor.
 • Hjälp att kartlägga skulderna.
 • Samtal kring konsekvenser av olika handlingsalternativ.

Skuldsanering

 • Information kring skuldsanering.
 • Stöd vid ansökan av skuldsanering.
 • Stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Enligt skuldsaneringslagen kan den som har stora skulder få sina skulder nedskrivna eller avskrivna.

Om pengarna inte räcker

 • Betala hyra/boendekostnader, el, hemförsäkring, a-kassa, barnomsorgsavgift och andra viktiga löpande räkningar först av allt. Se även till att ha pengar till mat och eventuella mediciner.
 • Se över och ta eventuellt bort autogirodragningar till lån (ej bolån) och krediter så att du inte riskerar att pengarna inte räcker till boendekostnader, el och andra viktiga räkningar.
 • Om du har räkningar och lån du inte kan betala, kontakta betalningsmottagaren och meddela att du har svårt att betala. Kanske kan du få en lämplig överenskommelse med dem. Tänk på att det kan kosta extra att göra upp avbetalningsplan.
 • Tänk på att nya lån och krediter kan försämra din ekonomi för lång tid framöver.
 • Vill du ha rådgivning kring din situation är du välkommen att höra av dig till oss. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Information om skuldsanering

Det är Kronofogden som fattar beslut om skuldsanering. Budget- och skuldrådgivningen är behjälplig vid ansökan men det går även bra att ansöka på egen hand.

Skuldsanering kan vara en möjlighet att bli skuldfri om du har allvarliga, långvariga problem med överskuldsättning. Du ska vara så skuldsatt att du inte på något sätt kan betala dina skulder på många år. Kronofogden bedömer även om det är skäligt att du ska beviljas skuldsanering utifrån bland annat orsak till varför skulderna uppkommit, vad som du gjort för att lösa din ekonomiska situation samt vilken typ av skulder du har.

En skuldsanering pågår vanligtvis i fem år. Du kan få skuldsanering med eller utan betalningsplan beroende på din ekonomiska situation.

Läs mer om skuldsanering Länk till annan webbplats.

Pågående skuldsanering

Om din familjesituation eller din ekonomiska situation förändras kan du behöva söka omprövning. Exempel på detta kan vara att familjen har blivit större eller mindre, att du blivit arbetslös, långtidssjukskriven eller fått/bytt jobb som påverkar hur mycket du kan betala på din skuldsanering

Vi kan hjälpa dig med omprövningsansökan. Du kan också göra det själv på Mina sidor på Kronofogdens hemsida.

Kronofogden Länk till annan webbplats.

KONTAKT

Budget- och skuldrådgivning

E-post: budget.skuldradgivning@jonkoping.se

Besöksadress: Sofiahuset, Kapellgatan 21, Jönköping

Telefontid: Måndag–fredag kl. 8.30–9.30

Monica Selin
Budget- o skuldrådgivare    
Telefon: 036-10 56 31

Carin Landberg
Budget- o skuldrådgivare 
Telefon: 036-10 52 13

Maria Vindahl
Budget- o skuldrådgivare 
Telefon: 036-10 58 44

Senast granskad/publicerad: