Stiftelser för studier

Här hittar du information om stipendium för dig som studerar.

Vi uppdaterar löpande med datum för att ansöka.

Disp. B Hays Stipendiefond

Stipendium delas ut till:

  • tidigare elever vid Per Brahegymnasiet,
  • med bra betyg i matematik, fysik och kemi,
  • som nu har studerat minst ett år med fortsatt bra betyg på svenskt universitet, teknisk högskola eller dylikt.

Stipendium kan delas ut under högst två år till samma stipendiat.

Sista dag för ansökan är den 30 april 2024.

Blankett för ansökan till Disp. B Hays Stipendiefond Pdf, 1.2 MB.

Skicka ansökan till:
Jönköpings kommun
Stadskontoret
Finans- och bolagsavdelningen
551 89 Jönköping.

Bernt Björks Stipendiefond

Stipendium delas ut till:

  • tidigare elever vid Alfred Dalinskolan,
  • som nu studerar till läkare vid medicinsk fakultet på svenskt universitet eller Karolinska institutet.

Stipendium delas ut med lägst ett halvt och högst ett helt basbelopp.

Stipendium kan delas ut under högst tre år till samma stipendiat.

Sista dag för ansökan är den 30 april 2024.

Blankett för ansökan till Bernt Björks Stipendiefond Pdf, 1.3 MB.

Ansökan skickas till:
Jönköpings kommun
Stadskontoret
Finans- och bolagsavdelningen
551 89 Jönköping

Sjöbergska stiftelsen

Smålands nation delar ut stipendie till

  • studerande vid Uppsala universitet,
  • som är födda i Jönköpings län,
  • har genomgått Per Brahe gymnasieskola,
  • och som, förutom för flit och en hedrande vandel utmärker sig för mera grundliga insikter i humanistiska vetenskaper, teologi, juridik och samhällsvetenskap med företräde för dem som studerar (teoretisk) filosofi, estetik eller teologi.

I andra hand får stipendier delas ut även till studerande som genomgått andra gymnasieskolor i Jönköpings kommun men som i övrigt uppfyller villkoren ovan.

Detta annonseras i februari-mars på Smålands nations webbplats, Uppsala.

Ansökan skickar du till Smålands nation i Uppsala.

KONTAKT

Senast granskad/publicerad: