Stiftelser för uppfinnare

Illustration på glödlampa och kugghjul på blå bakgrund.

Här finns information om Lagermanska fonden som delas ut var tredje år. Nästa utdelning är år 2024.

Lagermanska fonden (Jönköpings Tändsticksfabriks, Arvid Sjöbergs och Alexander Lagermans fond för understöd åt svenska medellösa uppfinnare inom mekanikens område) har kommit till genom Alexander Lagermans testamente. 

Utdelning sker i samråd med Svenska uppfinnareföreningen.

Lagermanska fonden delas ut vart tredje år. Nästa utdelning sker år 2024.

Syfte med fonden:

  • Uppfinningen är inom mekanikens område.
  • Uppfinningen är inte allmänt känd och har nyhetsvärde.
  • Uppfinnaren saknar medel för att förverkliga uppfinningen.

KONTAKT

Senast granskad/publicerad: